Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
SWYDDFA DOCYNNAU YMHOLIADAU: 01686 614555 | Ebost: Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
SUT I ARCHEBU
Diversions - The National Dance Company of Wales - one of our regular shows.Love and Madness - Romeo and JulietThe Circus of Horrors

Ewch i'r System Archebu Ar-lein
os ydych am archebu tocyn...
YMLAEN I ARCHEBU
ARCHEBU AR-LEIN. Er mwyn cael y gorau allan o地 system archebu ar-lein, efallai y byddai o gymorth i chi ddarllen y Cwestiynnau Cyffredin yma cyn clicio ar "Ymlaen i Archebu" uchod.

Cysylltwch gyda'r Swyddfa Docynnau am fwy o wybodaeth ynghlyn â地 systemau archebu.

Sut fedra i chwilio am sioe?
Ewch 'mlaen i'r adran 'Beth sy地 mlaen', dewch o hyd i'r sioe briodol a chliciwch ar y botwm 'Archebu Ar-Lein'.


Fedra i archebu tocynnau gostwng ar
lein, megis consesiynau cyffredinol?

Mae'n bosib dewis consesiynau cyffredinol os ydynt ar gael. Wedi i chi ddewis eich seddau, byddant yn cael eu rhestri yn union o dan y trefniant seddi. Bydd y band prisiau â ddewiswyd yn cael ei arddangos ac nesaf at hwn bydd y fwydlen ddisgyn fydd yn cynnig y tocynnau gostyngedig eu pris os yn berthnasol. Dewiswch y pris yr ydych yn ei ddymuno trwy glicio arno. Byddwch cystal â gwneud hyn am bob sedd yr ydych am gael gostyngiad iddi. Sylwch nad ydym yn cynnig Tocyn Teulu na Gostyngiad Grwp wrth archebu ar-lein. Cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau ar 01686-614555 am fwy o wybodaeth am y cynnigion yma.


Sut fedra i ryddhau sedd os y
penderfynnaf nad wyf ei heisiau?

Bydd clicio ar y Trefniant Seddi yn ei rhyddhau. Ar y llaw arall, medrwch glicio ar yr "x" nesaf at rif y sedd a'r pris sydd yn cael ei arddangos islaw y Trefniant Seddi.

Fedra i archebu mwy nag un sioe mewn un pryniant?
Ydi, mae地 bosib. Wedi i chi archebu eich sioe gyntaf, ewch i waelod y sgrin a chliciwch ar y cyswllt 'Pob Cynnig'. Fe aiff hwn a chi i dudalen 'Chwilio' ac oddi yno medrwch wneud eich dewis nesaf.


Sawl sedd medraf eu archebu?
Medrwch ddethol hyd at 20 o seddi mewn un pryniad; gall hyn fod o un sioe neu o ystod o sioeau drwy ail-glicio ar 'Pob Cynnig' wedi pob dethol. Sylwer nad ydym yn cynnig Gostyngiad Grwp ar-lein. Os ydych am archebu tocynnau i barti o 10 neu fwy ar lein ar gyfer perfformiad penodol, cysylltwch â地 llinell Archebu Grwp ar 01686-614555.


Sut fedra i dalu am fy nhocynnau?
Rydym yn derbyn Visa (gan gynnwys Electron), Mastercard, Delta, Maestro, a Cardiau Solo. Bydd ffi o £1 yn cael ei chodi beth bynnag fo nifer y tocynnau a archebir o fewn y pryniad.

Am unhyw ymholiad arall, cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau ar 01686-614555.

Mae'r Swyddfa Docynnau ar agor:
Dydd Llun i ddydd Gwener 10.00yb - 5.30yp
Dydd Sadwrn 2.00yp - 7.30yp (Diwrnodau Perfformiad yn unig)

It is also open for two hours prior to every performance. Telephone bookings will be diverted to an answerphone for the 30 minutes prior to a performance to allow the box office staff to serve personal callers.


By Phone
Call the box office on 01686 614555.
You can pay by credit or debit card (minimum transaction £10.00 on debit cards). Reservations can also be made over the phone which will be reserved for five working days. Theatr Hafren regrets reservations not paid for within this time will be cancelled.


By Post
The Box Office, Theatr Hafren, Llanidloes Road, Newtown, Powys SY16 4HU.
Give the name of the performance, the number of tickets (including any concessions), plus your name, address and daytime telephone number. Enclose a cheque for the total amount made payable to Theatr Hafren, with the cheque card number on the reverse side. Add 30p to the total(if under £50.00) if you wish the tickets to be posted to you.


In Person
Call in to the box office during opening hours, there is plenty of free parking outside.


By Email


FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: