Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
SWYDDFA DOCYNNAU YMHOLIADAU: 01686 614555 | Ebost: Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
SUT I ARCHEBU
Diversions - The National Dance Company of Wales - one of our regular shows.Love and Madness - Romeo and JulietThe Circus of Horrors

Ewch i'r System Archebu Ar-lein
os ydych am archebu tocyn...
YMLAEN I ARCHEBU
ARCHEBU AR-LEIN. Er mwyn cael y gorau allan o地 system archebu ar-lein, efallai y byddai o gymorth i chi ddarllen y Cwestiynnau Cyffredin yma cyn clicio ar "Ymlaen i Archebu" uchod.

Cysylltwch gyda'r Swyddfa Docynnau am fwy o wybodaeth ynghlyn â地 systemau archebu.

Sut fedra i chwilio am sioe?
Ewch 'mlaen i'r adran 'Beth sy地 mlaen', dewch o hyd i'r sioe briodol a chliciwch ar y botwm 'Archebu Ar-Lein'.


Fedra i archebu tocynnau gostwng ar
lein, megis consesiynau cyffredinol?

Mae'n bosib dewis consesiynau cyffredinol os ydynt ar gael. Wedi i chi ddewis eich seddau, byddant yn cael eu rhestri yn union o dan y trefniant seddi. Bydd y band prisiau â ddewiswyd yn cael ei arddangos ac nesaf at hwn bydd y fwydlen ddisgyn fydd yn cynnig y tocynnau gostyngedig eu pris os yn berthnasol. Dewiswch y pris yr ydych yn ei ddymuno trwy glicio arno. Byddwch cystal â gwneud hyn am bob sedd yr ydych am gael gostyngiad iddi. Sylwch nad ydym yn cynnig Tocyn Teulu na Gostyngiad Grwp wrth archebu ar-lein. Cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau ar 01686-614555 am fwy o wybodaeth am y cynnigion yma.


Sut fedra i ryddhau sedd os y
penderfynnaf nad wyf ei heisiau?

Bydd clicio ar y Trefniant Seddi yn ei rhyddhau. Ar y llaw arall, medrwch glicio ar yr "x" nesaf at rif y sedd a'r pris sydd yn cael ei arddangos islaw y Trefniant Seddi.

Fedra i archebu mwy nag un sioe mewn un pryniant?
Ydi, mae地 bosib. Wedi i chi archebu eich sioe gyntaf, ewch i waelod y sgrin a chliciwch ar y cyswllt 'Pob Cynnig'. Fe aiff hwn a chi i dudalen 'Chwilio' ac oddi yno medrwch wneud eich dewis nesaf.


Sawl sedd medraf eu archebu?
Medrwch ddethol hyd at 20 o seddi mewn un pryniad; gall hyn fod o un sioe neu o ystod o sioeau drwy ail-glicio ar 'Pob Cynnig' wedi pob dethol. Sylwer nad ydym yn cynnig Gostyngiad Grwp ar-lein. Os ydych am archebu tocynnau i barti o 10 neu fwy ar lein ar gyfer perfformiad penodol, cysylltwch â地 llinell Archebu Grwp ar 01686-614555.


Sut fedra i dalu am fy nhocynnau?
Rydym yn derbyn Visa (gan gynnwys Electron), Mastercard, Delta, Maestro, a Cardiau Solo. Mae £1 y ffi tocyn yn cael ei wneud.

Am unhyw ymholiad arall, cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau ar 01686-614555.

Mae'r Swyddfa Docynnau ar agor:
Oriau Yr Hafren o'r 4ydd o fehefin hyd at 24ain o Awst 2018 fydd 9.30yb tan 3.00yp a dau awr cyn bob perfformiad. Mae digon o le ar gyfer parcio y tu allan.

Bydd archebion dros y ffôn yn cael ei ddargyfeirio i beiriant ateb am y 30 munud cyn perfformiad er mwyn caniatáu i'r staff y swyddfa docynnau i wasanaethu galwyr personol.


Ffôn
Ffoniwch y swyddfa docynnau ar 01686 614555.
Gallwch dalu trwy gerdyn credyd neu ddebyd. Gallwch hefyd archebu seddau ymlaen llaw a bydd y rhain yn cael eu cadw am bum diwrnod gwaith. Mae'n ddrwg gan Hafren na all y seddau gael eu cadw os na fydd tal wedi'i dderbyn o fewn y cyfnod hwn.


Trwy'r Post
Swyddfa Docynnau, Hafren, Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd, Powys SY16 4HU.
Nodwch enw'r perfformiad, y nifer o docynnau y carech eu harchebu (gan gynnwys unrhyw docynnau mantais), eich enw, eich cyfeiriad a'ch rhif ffôn yn ystod y dydd. Amgaewch siec am y cyfanswm a'i gwneud yn daladwy i 'Hafren-NPTC Group' gyda rhif eich cerdyn sieciau ar y cefn. Ychwanegwch £1 at y cyfanswm (os yw'n llai na £65.00) ac os ydych yn dymuno i'ch tocynnau gael eu postio atoch.


Mewn Person
Galwch heibio i'r swyddfa docynnau yn ystod oriau agor, mae digon o barcio am ddim y tu allan.


Drwy E-bost


FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: