CYMUNED AC ALLANOL

Ymgysylltu Cymunedol yn Hafren
Gweithdai a Dosbarthiadau Wythnosol

Mae Hafren yn defnyddio pŵer y celfyddydau i gyfoethogi bywydau pobl, gan greu cysylltiadau i roi cyfle i bobl ddarganfod mwy am y celfyddydau a'u creadigrwydd eu hunain. Mae gwaith ymgysylltu yn ein cymunedau lleol wedi datblygu ar garlam ac erbyn hyn mae Hafren yn gartref i nifer o weithgareddau cymryd rhan ac wedi'u harwain gan y gymuned sy'n cynyddu trwy'r amser, y maent yn herio ac yn ysbrydoli.

Oherwydd y cyfyngiadau covid ni allwn redeg dosbarthiadau / gweithdai ar hyn o bryd. Byddwn yn diweddaru'r wefan mor fuan â phosib, ond yn y cyfamser gweler isod yr hyn a gynigiwyd gennym cyn y cyfyngiadau Covid.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig dosbarthiadau celf BYW, AM DDIM o gysur eich cartref eich hun! Mae manylion pellach ar gael yma.

Gweithdai Celfyddydau'r Awyr

Gweithdai Celfyddydau'r Awyr

Dydd Llun 4.15pm - 5.15pm | 8 - 12 oed
Dydd Llun 5.20pm - 6.20pm | Oedolion

Mwynhewch wefr a hwyl y gweithdy celf syrcas gyfoes hwn - Mae croeso i bawb!
I gael mwy o wybodaeth neu i archebu lle cysylltwch â Hazel ar 07939 116009 neu

Canu er Iechyd yr Ysgyfaint

Canu er Iechyd yr Ysgyfaint

Dydd Llun 2.30pm
Bar yr Oriel

Ymarferion ymestyn, ymlacio ac anadlu trwy ganu a defnyddio'r llais. Croesewir pobl o bob gallu.
Cysylltwch â Swyddfa Docynnau Hafren ar 01686 614555 i gadw lle.

Côr Cymuned Hafren

Côr Cymuned Hafren

Nos Lun rhwng 7 a 9pm

Hyfforddiant craff, rhestr ganeuon ysbrydolgar a llawer o chwerthin. Canwch a theimlwch y wefr! Mae croeso i bawb o ddechreuwyr i gantorion profiadol.
Cysylltwch â Charlotte ar 07828 413484 neu gyrrwch e-bost am fwy o wybodaeth.

Ysgol Theatr Rising Stars

Hafren Rising Stars

Dydd Mawrth 5pm - 7pm

Profiad celfyddydau perfformio ar gyfer oedrannau 4-18 yw Rising Stars. Mae'r dosbarthiadau'n cynnwys gwersi actio, canu a dawnsio gan Claire Evans.
Mae'r holl staff yn destun gwiriadau DBS.
Cysylltwch â Claire ar 07581 062801 neu ewch i
www.facebook.com/claireevans111

Cerddoriaeth i Fabanod a Phlant Bach

Cerddoriaeth i Fabanod a Phlant Bach

Dydd Mercher 9.30am - 10.30am

Dosbarth cerddoriaeth i fabanod a phlant bach. Dyma'r cam cyntaf yn y rhaglen Cerddoriaeth Da Capo arloesol ac ysbrydolgar. Mae croeso i bawb, dilynir y dosbarth gan baned a sgwrs.
Cysylltwch â Charlotte ar 07828 413484 neu gyrrwch e-bost am fwy o wybodaeth.

Dosbarthiadau Celf ar gyfer Pobl Hŷn

Dosbarthiadau Celf ar gyfer Pobl Hŷn

Dydd Mercher 10am - 12.30pm

Dosbarthiadau celf greadigol ar gyfer pobl 50 oed ac yn hŷn wedi'u rhedeg gan yr artist o Machynlleth, Zoe Mach. Does dim angen unrhyw brofiad ac mae croeso i bawb, paned a sgwrs wedi'u cynnwys.
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Swyddfa Docynnau Hafren ar 01686 614555.


I gael mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau Cymunedol Hafren sydd ar ddod, cysylltwch â
Mel Pettit // Swyddog Ymgysylltu â'r Gymuned
ff: 01686 614232 | e:

Gweithdy Cymunedol

Gweithdai Creadigol Hafren yn ystod y Gwyliau

Gwyliau'r Pasg a'r Haf

Mae'r Clybiau Creadigol yn ystod y Gwyliau mewn sgiliau dawns, drama a syrcas yn boblogaidd gyda chryn nifer yn eu mynychu, rydyn ni'n cynnig....

Ysgol Sgiliau Syrcas Gwyliau'r Pasg

Mae Hafren a Zu Aerial yn dychwelyd gyda strafagansa llawn hwyl arall o sgiliau syrcas! Byddwch yn dysgu technegau newydd a dramatig gan gynnwys symudiadau syrcas syfrdanol ar y trapîs ac yn yr awyr, cerdded trawiadol ar raff a symudiadau poi, cylchoedd hula ac acrobatig cymhleth. Dewch i ymuno â ni am brofiad syrcas anhygoel! Mae'n hanfodol i gadw lle ymlaen llaw.


Cwrs Haf Dawns Dwys Hafren

Cwrs Haf Dawns Preswyl gyda Gwyn Emberton Dance - Cwrs dawns unigryw yn yr haf i bobl ifanc yng Nghanolbarth Cymru.
Cyfoes : Bale : Dawns Stryd
Does dim angen unrhyw brofiad. Croesewir bechgyn.

"Dyma fy nhrydedd flwyddyn o wneud y cwrs a dwi wedi'i fwynhau'n fawr bob tro. Bob blwyddyn mae heriau newydd o ran dysgu a chreu, sy'n rhyfeddol. Gwnaeth y cwrs hwn fy nghyflwyno i ddawns gyfoes ac yn awr 'dw i eisiau ei hastudio yn y brifysgol, efallai gyda Gwyn fel tiwtor."
Cyfranogwr, 16 Oed - Cwrs Haf Dawns Dwys Hafren 2019.

Dawns Gwyn Emberton
Ysgol Theatr Rising Stars
Zu Aerial
Ysgol Lwyfan MA