Canolfan Gynadledda Hafren

Hurio lleoliad: Y Brif Gyrchfan Cynadleddau a Chyfarfodydd yng Nghanolbarth Cymru


Croeso i Ganolfan Gynadledda Hafren

Mae awditoriwm y theatr a'n hystafelloedd cynadledda wedi'u cyfarparu'n llawn ar gael ar gyfer cynadleddau, cyfarfodydd busnes, gweithdai, hyfforddiant a digwyddiadau arbennig. Gydag arlwyo sy'n gweddu i bob gofyniad, mae Canolfan Gynadledda Hafren yn cynnig amgylchedd proffesiynol ac addas i fusnes, sy'n hyblyg wrth ddarparu ar gyfer amrediad mawr o niferoedd. Mae ein tîm ymroddedig wrth law i helpu sicrhau bod eich digwyddiad yn llwyddiant.


Rydym yn fwy na Theatr yn unig!

Mae gennym dair ystafell Gynadledda ar gael i'w hurio ar gyfer cynadleddau, cyfarfodydd busnes neu ddigwyddiadau eraill gan gynnig trefniadau seddau hyblyg a all ddarparu ar gyfer niferoedd rhwng 2 ac 80 o bobl. Rydym yn cynnig detholiad o wahanol fathau o de, coffi a siocled poeth. Gall y cleient ddewis darparu diodydd poeth a thalu amdanynt mewn bil unigol, neu gallwch roi slot talu i mewn er mwyn i bob mynychai dalu am eu diodydd eu hunain. Gallwn gynnig arlwyo sy'n gweddu i bob gofyniad hefyd.

Os oes angen hyd yn oed yn fwy o le ar gyfer eich cynhadledd, gallwn gynnig y defnydd o Theatr Hafren ar gyfer hyd at 500 o bobl, gan ddibynnu ar yr arddull seddau, yn cynnig y mantais o wasanaeth technegol proffesiynol llawn yn y fan a'r lle i sicrhau'r sain, goleuo a chyflwyniadau gorau posib ar gyfer eich digwyddiad.

Awditoriwm Hafren
Awditoriwm Hafren
Awditoriwm Hafren
Awditoriwm Hafren

Hurio Gofod

Rydym wedi'n hadeiladu ar gyfer busnes....

Gyda gofodau hyblyg ni allai hurio fod yn fwy hwylus! Rydym yn codi un ffi cystadleuol sy'n cynnwys mynediad i wifi, bwrdd gwyn rhyngweithiol, taflunydd, siart troi a phinnau'n safonol felly does dim costau cuddiedig ychwanegol! Mae'r holl gyfleusterau Cynadledda wedi'u lleoli ar y llawr gwaelod, gan eu gwneud yn addas o ran mynediad hwylus. Hefyd, mae ein tîm ar gael trwy'r amser i roi unrhyw gyngor ac arweiniad y gallai fod eu hangen arnoch ar y dydd.

Conference Room
Hafren Auditorium
Hafren Auditorium
Hafren Auditorium

Gellir trefnu ystafelloedd i weddu i'ch union ofynion o Ystafell Bwrdd i Gabaret. Gweler y siart isod am fanylion yr ystafelloedd cyfarfod:

Ystafell Bwrdd Pedol Cabaret Theatr
70a 16 12 20 35
70b 20 16 24 40
71 14 14
70a&b 32 28 48 90

Lle perffaith i gwrdd

Gyda chysylltiadau teithio gwych, rydym wedi ein lleoli yn nghalon Canolbarth Cymru ychydig oddi ar Ffordd Osgoi'r Drenewydd, yr A489, gyda maes parcio mawr am ddim ar y safle ac ychydig dros filltir i ffwrdd o orsaf reilffordd Y Drenewydd.

Cyfleusterau Cynhadledd Hafren

Cyfleusterau

  • Arlwyo
  • Peiriannau diodydd integredig ym mhob ystafell
  • Wifi a TG am ddim
  • Toiledau cyhoeddus
  • Toiledau sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn
  • Ni chaniateir ysmygu ar y safle
Cyfleusterau Cynhadledd Hafren

Cydymffurfiad Covid-19

Mae ein hystafelloedd cynadledda wedi cael eu hadnewyddu yn ystod y cyfnod clo i gynnwys lloriau, cadeiriau a byrddau sy'n hawdd eu glanhau.

Cyfleusterau Cynhadledd Hafren

Cysylltwch â Ni

Gellir hurio ystafelloedd am hanner diwrnodau neu ddiwrnodau llawn felly gyrrwch e-bost i dderbyn eich pris wedi'i deilwra heddiw.

Lorna Davies - Cydlynydd Cynadledda
Ffôn: 01686 948101 - Opsiwn 1
E-bost: