Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
SWYDDFA DOCYNNAU YMHOLIADAU: 01686 614555 | Ebost: Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
CYSYLLTWCH Â NI

HAFREN
Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd, Powys SY16 4HU
Ffôn: 01686 614555  |  Ebost:

AMSEROEDD AGOR HAF:
Oriau Yr Hafren o'r 4ydd o Fehefin hyd at 24ain o Awst 2018 fydd 9.30yb tan 3.00yp a dau awr cyn bob perfformiad. Mae digon o le ar gyfer parcio y tu allan.

Mae hefyd ar agor am ddwy awr cyn pob perfformiad. Bydd archebion dros y ffôn yn cael ei ddargyfeirio i beiriant ateb am y 30 munud cyn perfformiad er mwyn caniatáu i'r staff y swyddfa docynnau i wasanaethu galwyr personol.


LLEOLIAD MAP
Cliciwch yma i weld ein map lleoliad...


Edrychwch ar ein Telerau ac Amodau yma.

CYFARFOD Y TÎM

Sara Clutton - Rheolwraig Theatr
Ffôn: 01686 614565
Rheolwr Technegol - yn wag

ADRAN TECHNEGOL

Del Thomas - Rheolwr Marchnata
Ffôn: 01686 614556


Sharon Hibbott-Preston -
Cynorthwy-ydd Cyhoeddusrwydd a Dylunio
Ffôn: 01686 614559
Anne Grieve - Rheolwraig Swyddfa Docynnau
Ffôn: 01686 614555

Melanie Pettit - Swyddog
Ymgysylltu a'r Gymuned
Ffôn: 01686 614232
Mark Michaels - Rheolwr Tý
Ffôn: 01686 614554

Lorna Davies -
Cydlynydd y Gynhadledd
/ Cynorthwy-ydd Swyddfa Docynnau
Ffôn: 01686 614236

Tamsin Colucci -
Cynorthwy-ydd Swyddfa Docynnau
Iain Humphreys / Mark Raymer - Technegwyr
Ffôn: 01686 614558


FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: