Cysylltwch â Hafren

Cysylltwch â Hafren

Hafren

Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd, Powys SY16 4HU
Ffôn: 01686 614555 | E-bost:

Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

Mae ein Swyddfa Docynnau bellach ar agor. Mae'r amseroedd agor cyhoeddus newydd fel a ganlyn:

Diwrnod Oriau Agor
Dydd Llun 09:30 - 14:30
Dydd Mawrth AR GAU
Dydd Mercher 09:30 - 14:30
Dydd Iau 09:30 - 14:30
Dydd Gwener 09:30 - 14:30
Dydd Sadwrn AR GAU
Dydd Sul AR GAU

* Os ydych chi'n teithio i mewn yn benodol i ymweld â'r Swyddfa Docynnau, gwiriwch ei bod ar agor. Gobeithiwn na welwn unrhyw darfu, ond mae staff Hafren yn destun cyfyngiadau Covid a phe bai unrhyw un wedi'i nodi fel Cyswllt Covid uniongyrchol ac / neu yn cael prawf positif, ni fyddant yn dod i'r gwaith. Gall hyn olygu y bydd gofyn i ni gau ar fyr rybudd. Cysylltwch â ni ar 01686 614555.

Disgwylir i system ffôn newydd gael ei gosod erbyn diwedd mis Hydref. Nid yw ein system bresennol yn gallu derbyn negeseuon ar hyn o bryd felly cysylltwch â ni yn ystod ein horiau agor gyda'ch ymholiadau.

Mae'r amserlen agor hon ar waith tan ddydd Gwener 17eg Rhagfyr 2021. Cyhoeddir amserlen ddiwygiedig wedi hynny yn rhoi gwybod am amseroedd agor yn 2022. Mae ein gwefan newydd ei dylunio ar gael wrth gwrs a gall cwsmeriaid brynu tocynnau trwyddi, yn ogystal â galw i mewn i'r Swyddfa Docynnau. Wrth ymweld â'r Swyddfa Docynnau, gofynnwn i bob ymwelydd wisgo mwgwd, defnyddio'r glanweithydd dwylo a ddarperir a pharchu pellter cymdeithasol rhwng ei gilydd. Gan fod y Swyddfa Docynnau wrth y prif ddrysau, hwn yw'r pwynt cyrraedd ac ymadael o hyd. Byddwch yn ymwybodol bod myfyrwyr y Coleg wedi dychwelyd i'r safle, ac os ydych am ddefnyddio'r toiledau mae posibilrwydd o orfod ciwio. Os hoffech siarad ag aelod o staff ynghylch ein sioeau, ein gweithdai cymunedol neu ein canolfan gynadledda sydd ar ddod, e-bostiwch


Adborth gan Gwsmeriaid

Rydym yn gweithio trwy'r amser i wella cyfleusterau theatr, cymunedol, addysg a chynadledda Hafren. Mae eich adborth yn ein helpu i greu profiad gwell ar eich cyfer chi a'n cwsmeriaid i gyd. Rydym yn croesawu eich meddyliau a'ch awgrymiadau felly mae croeso i chi yrru neges atom.


Cwrdd â'r tîm

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys, cysylltwch â Swyddfa Docynnau Hafren ar 01686 614555. Fel arall, os oes angen i chi siarad â rhywun penodol, gyrrwch e-bost at yr unigolyn perthnasol isod.

Sara Clutton - Rheolwr y Theatr
E-bost:


Del Thomas - Goruchwylydd Marchnata
E-bost:

Mark Michaels - Goruchwylydd Blaen Tŷ
E-bost:

Sharon Hibbott-Preston - Swyddog Marchnata
E-bost:

Anne Grieve - Swyddog y Swyddfa Docynnau
E-bost:

Iain Humphreys / Mark Raymer - Technegwyr
E-bost:

Tamsin Colucci - Cynorthwy-ydd y Swyddfa Docynnau
E-bost:


Cymuned / Addysg

Melanie Pettit - Swyddog Ymgysylltu â'r Gymuned
E-bost:

Cynadleddau

Lorna Davies - Cydlynydd Cynadledda/Cynorthwy-ydd y Swyddfa Docynnau
E-bost:


Map o'r Lleoliad