Cysylltwch â Hafren

Cysylltwch â Hafren

Hafren

Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd, Powys SY16 4HU
Ffôn: 01686 614555 | E-bost:

Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

Mae Swyddfa Docynnau Hafren yn agored i bobl alw heibio ddydd Mawrth i ddydd Gwener rhwng 9.30am a 5.30pm, hefyd ar ddydd Sadwrn ddwy awr cyn y perfformiad ar ddiwrnodau perfformiadau'n unig. Mae digonedd o leoedd parcio am ddim y tu allan.

Mae ar agor am ddwy awr cyn pob perfformiad hefyd. Bydd galwadau ffôn i archebu tocynnau'n cael eu dargyfeirio i ffôn ateb yn ystod y 30 munud cyn unrhyw berfformiad i alluogi staff y swyddfa docynnau i weini pobl mewn person.


Adborth gan Gwsmeriaid

Rydym yn gweithio trwy'r amser i wella cyfleusterau theatr, cymunedol, addysg a chynadledda Hafren. Mae eich adborth yn ein helpu i greu profiad gwell ar eich cyfer chi a'n cwsmeriaid i gyd. Rydym yn croesawu eich meddyliau a'ch awgrymiadau felly mae croeso i chi yrru neges atom.


Cwrdd â'r tîm

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys, cysylltwch â Swyddfa Docynnau Hafren ar 01686 614555. Fel arall, os oes angen i chi siarad â rhywun penodol, gyrrwch e-bost at yr unigolyn perthnasol isod.

Sara Clutton - Rheolwr y Theatr
E-bost:


Del Thomas - Goruchwylydd Marchnata
E-bost:

Mark Michaels - Goruchwylydd Blaen Tŷ
E-bost:

Sharon Hibbott-Preston - Swyddog Marchnata
E-bost:

Anne Grieve - Swyddog y Swyddfa Docynnau
E-bost:

Iain Humphreys / Mark Raymer - Technegwyr
E-bost:

Tamsin Colucci - Cynorthwy-ydd y Swyddfa Docynnau
E-bost:


Cymuned / Addysg

Melanie Pettit - Swyddog Ymgysylltu â'r Gymuned
E-bost:

Cynadleddau

Lorna Davies - Cydlynydd Cynadledda/Cynorthwy-ydd y Swyddfa Docynnau
E-bost:


Map o'r Lleoliad