Eich ymweliad: Polisi Covid-19

Cliciwch ar yr eiconau isod neu sgroliwch i lawr am wybodaeth bellach.

Seating Plan
Disabled Access
Terms & Conditions

Polisi Covid-19

Eich Canllaw i brofiad theatr diogel a llawn mwynhad


Cyn i Chi Ddod

COVID-19 - Cyn i Chi Ddod

Gwiriwch eich tymheredd

Gwiriwch eich tymheredd cyn teithio.Os yw'r darlleniad tymheredd yn uwch na 38°c neu fod gennych beswch parhaus newydd, dylech chi aros gartref.

Ystyriwch opsiynau teithio

Ystyriwch eich opsiynau teithio a defnyddiwch gar, beic modur, beic neu cerddwch i'r theatr pryd bynnag y bo'n bosib, yn unol â chanllawiau presennol Llywodraeth y DU.

Cofiwch eich gorchudd wyneb

Yn ystod eich ymweliad rydym yn gofyn i chi ddefnyddio gorchudd wyneb trwy'r amser, ac eithrio pan fyddwch yn bwyta ac yn yfed.

Gwirio tocynnau

Gwiriwch eich tocyn ar gyfer eich amser mynediad rydym yn rhoi mynediad i bobl fesul tipyn i isafu ciwio.Pan Fyddwch yn Cyrraedd

COVID-19 - Pan Fyddwch yn Cyrraedd

Ymunwch â'r ciw

Wrth gyrraedd, ymunwch â'r ciw gan sicrhau eich bod yn cadw pellter diogel rhag pobl eraill (cadwch at y marciau llawr). Bydd staff wrth law i'ch cynorthwyo.

Profi ac olrhain

Wrth i chi giwio bydd ein staff yn gofyn i chi ddarparu eich manylion cyswllt (enw, rhif ffôn, dyddiad, amser) at ddibenion Profi ac Olrhain y GIG. Cedwir eich manylion am uchafswm o 21 diwrnod.

Gwiriad diogelwch

Wrth y drysau mynediad bydd ein tîm diogelwch yn gwneud gwiriad digyswllt ar fagiau. Rydym yn gofyn i chi ddod â chyn lleied o bethau â phosib gyda chi gan nad oes modd i ni gynnig gwasanaeth ystafell gotiau ar hyn o bryd.

Gorsaf ddiheintio

Ar ôl i'ch bagiau gael eu gwirio gofynnir i chi ddiheintio'ch dwylo cyn symud ymlaen.

Gwisgwch eich gorchudd wyneb

Ar y pwynt hwn bydd staff yn gofyn i chi roi eich gorchudd wyneb ymlaen cyn symud ymlaen.

Gwirio tymheredd

Byddwn yn gwneud gwiriadau tymheredd gan ddefnyddio ein camera delweddu thermal. Dim ond un person all gael ei asesu ar y tro, felly arhoswch am gael eich galw.

Gwirio tocynnau

Ar ôl i chi fynd yn llwyddiannus trwy'r gwiriad tymheredd, bydd eich tocyn yn cael ei sganio er mwyn i chi gael mynediad.Yn Ystod eich Ymweliad

COVID-19 - Yn Ystod eich Ymweliad

Cadw pellter

Yn ystod eich ymweliad gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw pellter diogel rhag pobl eraill gan gyfeirio ar y marciau ar y llawr.

Dilynwch y llwybrau

Wrth symud o gwmpas y theatr, gofynnir i chi ddilyn y llwybrau unffordd sydd wedi'u marcio'n glir i helpu cadw pellter diogel. Rydym wedi gosod marciau llawr ac arwyddion hawdd eu dilyn i'ch cynorthwyo chi.

Gwisgwch eich gorchudd wyneb

Pan fyddwch yn y theatr, mae'n rhaid i chi ddefnyddio gorchudd wyneb trwy gydol eich ymweliad, ac eithrio pan fyddwch yn bwyta ac yn yfed.

Taliadau digyswllt a chasgliadau

Rydym wedi gosod sgriniau amddiffynnol a chyflwyno technoleg dalu i alluogi prynu'n ddigyswllt yn ein bariau a mannau manwerthu. Cadwch lygad allan am fannau casglu dynodedig lle gallwch gasglu archebion ar-lein. Ni allwn dderbyn taliadau arian parod ar hyn o bryd.

Gwasanaeth i'ch sedd

I isafu ciwio a chyswllt corfforol rydym yn cynnig gwasanaeth archebu a chludo i'ch sedd.

Golchwch eich dwylo

Golchwch eich dwylo cyn ac ar ôl defnyddio'r cyfleusterau toiled a diheintiwch eich dwylo'n rheolaidd gan ddefnyddio'r cynnyrch a ddarperir.

Glanhau trylwyr

Gallwch fod yn dawel eich meddwl bod y theatr yn cael ei glanhau'n broffesiynol ar sail barhaus. Mae arwynebau cyswllt mynych a chyfleusterau toiled yn cael eu diheintio'n rheolaidd gan ein tîm glanhau ar y safle.

Mae ein tîm wrth law i'ch helpu

Bydd ein tîm wrth law yn ystod eich ymweliad i ddarparu arweiniad o gwmpas y theatr. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu adborth ar eich profiad, mae pob croeso i chi sgwrsio ag un ohonynt.Wrth i Chi Adael

COVID-19 - Wrth i Chi Adael

Dilynwch y cyfarwyddiadau

Ar ddiwedd y perfformiad dilynwch gyfarwyddiadau gan staff. Gofynnir i chi ymadael trwy ddrysau penodol.