Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
SWYDDFA DOCYNNAU YMHOLIADAU: 01686 614555 | Ebost: Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
ADDYSG

   COMISIYNAU CELFYDDYDAU CYFRANOGOL HAFREN

Mae Hafren, Y Lleoliad Adloniant, Y Drenewydd yn cynnig cyfle i bum artist/sefydliad celfyddydau weithio gyda grwpiau cymunedol lleol ar brosiect celfyddydau cyfranogol yn ystod yr hydref/gaeaf hwn. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r cynnig yw dydd Gwener 7 Medi 2018.

Lawrlwythwch y Ffurflen Gais yma


ADDYSG HAFREN
Mae'r Hafren wedi bod yn cyd-weithio gyda sefydliadau lleol ym Maldwyn dros y dair blynedd ddiwethaf i hyrwyddo addysgu drwy'r celfyddydau gan sbarduno plant a'r ieuenctid i gyflawni eu potensial.

Mae'r gwaith addysgiadol yma yn rhan bwysig o gymeriad Yr Hafren erbyn hyn ac ein galluogi ni i weithio mewn ffyrdd arloesol a gwreiddiol mewn partneriaeth â sefydliadau eraill gan wella bywydau'r trigolion ein hardal leol.

Os hoffech gyd-weithio â ni neu i rannu syniadau ar gyfer prosiectau'r dyfodol byddwn yn falch iawn o glywed ganddoch chi. Cysylltwch â:

MELANIE PETTIT
F: 01686 614 232 | E:


   GWEITHDAI

Gweithdai 'The Glass Menagerie' - Chwefror 2016
Bydd pob un o'r gweithdai yn datgan rhannau allan o sgript 'The Glass Menagerie' gan Tenessee Williams, perfformwyd gan Theatr Pena Dydd Iau 25ain o Chwefror 2016 yn yr Hafren.

Gwelir yr amineiddiadau o'r gweithdai gan ddilyn y linciau isod:

Amineiddiad 1 - Grwp Celf Merched | Amineiddiad 2 - Gofalwyr Ifanc y Drenewydd
Amineiddiad 3 - Ysgol Cedewain

Mewn cyd-weithrediad â Celf o Gwmpas

      


FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: