Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
SWYDDFA DOCYNNAU YMHOLIADAU: 01686 614555 | Ebost: Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
ORIEL Arddangosfa Cyfredol/Nesaf:

Art Exhibitions of local talent for Mid Wales and the Borders.Gallery Exhibitions at Hafren, the Entertainment Venue in Mid Wales.

Mae'r oriel ar agor ar Dydd Llun i Dydd Gwener 9.30yb hyd 3.00yp,
hefyd Dydd Sadwrn dwy awr cyn perfformiad ar ddiwrnodau perfformiad yn unig.

Mae hefyd ar agor pan fydd perfformiad yn cymeryd lle. Fe all oriau agor yr oriel newid yn achlysurol iawn. Galwch y swyddfa archebu i sicrhau fod yr oriel ar agor ar gyfer eich ymweliad.

Mae Agoriadau Arddangosfeydd yn agored i bawb ac yn cynnig cyfle i chi gwrdd gyda'r artisitiaid a thrafod eu gwaith gyda nhw. Mae coffi am ddim ar gael yn ystod yr Agoriadau hyn.

thehafren.co.uk
Hafan
Beth sydd ymlaen
Sut i Archebu
Cyfryngau
Theatr
Addysg
Oriel
Bwyty
Technegol
Aros Dros

gymuned
facebook.com/hafrennewtown
twitter.com/Hafren_Newtown
powys.gov.uk
nptcgroup.ac.uk

rhagor o wybodaeth
Cysylltwch â Ni
Sut i Gael Hyd i Ni
Rhestr Bostio
Datganiad Iaith Gymraeg yr Hafren
Termau

FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: