Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
SWYDDFA DOCYNNAU YMHOLIADAU: 01686 614555 | Ebost: Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
Y THEATR

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RDDC)
Er mwyn cydymffurfio gyda rheolau newydd RDDC (Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol) syn dod i rym or 25ain o Fai 2018, hoffwn eich sicrhau ein bod nin gwneud popeth y gallwn i gadw eich manylion yn ddiogel.

Dim ond manylion y rhai ohonoch sydd wedi archebu o leiaf un tocyn gyda ni sydd yn cael ei gadw ar ein bas data ni ac rydym yn gyrrur llyfryn allan ir rhai ohonoch sydd wedi archebu tocyn gyda ni yn ystod y dair mlynedd diwethaf. Golygir hyn bod ein system data ni yn cael ei ddiweddaru yn gyson ac fe dybiwn hefyd os nad ydych wedi archebu tocyn yn ystod y dair blynedd diwethaf eich bod unai wedi newid cyfeiriad neu bod ein sioeau ni ddim yn apelio atoch mwyach.

Fe allwch ddileu eich manylion oddi ar ein bas data ni drwy gysylltu gyda ni ar

01686 614555 neu


thehafren.co.uk
Hafan
Beth sydd ymlaen
Sut i Archebu
Cyfryngau
Theatr
Addysg
Oriel
Bwyty
Technegol
Aros Dros

gymuned
facebook.com/hafrennewtown
twitter.com/Hafren_Newtown
powys.gov.uk
nptcgroup.ac.uk

rhagor o wybodaeth
Cysylltwch â Ni
Sut i Gael Hyd i Ni
Rhestr Bostio
Datganiad Iaith Gymraeg yr Hafren
Termau

FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: