Swyddfa Docynnau Hafren 01686 948100

Talebau Rhodd Hafren

Eich ymweliad: Talebau Rhodd

Profi hud perfformiadau byw yn Hafren!
Ein talebau rhodd yw'r anrheg perffaith beth bynnag yr achlysur, gan gynnig porth i fyd o theatr gerddorol, drama, cpmedi, cerddoriaeth fyw, dawns a mwy. Rhowch y rhodd o atgofion bythgofiadwy ac adloniant di-ddiwedd yn Hafren!

Perffaith ar gyfer unrhyw achlysur

Boed yn benblwydd, penblwydd priodas, priodas neu achlysur arbennig arall sydd ar y gweill, beth am sbwylio eich cariad gyda rhodd unigryw sef ein talebau rhodd digidol? Anfonir eich taleb rhodd yn syth atoch trwy e-bost. Mae'r talebau yn ddilys am ddwy flynedd a gellir eu cyfnewid ar-lein.

Ymchwilio i Dalebau Rhodd Hafren