Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
Sioeau sydd i ddod yn y Hafren Darllenwch ein llyfryn Hafren diweddaraf yma Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
JASON DONOVAN & HIS AMAZING MIDLIFE CRISIS ONLY MEN ALOUD TOM ALLEN: ABSOLUTELY INTO THE ARK NYRSYS


JASON DONOVAN & HIS AMAZING MIDLIFE CRISIS
Jason is delighted to announce that he is extending his Amazing Midlife Crisis Tour into 2019 with a final series of dates. This is a tour with a twist!! These intimate evenings will be a unique opportunity to see him like you’ve never seen him before!

Celebrating his 50th birthday and with a wealth of tantalising tales under his belt, this...


ONLY MEN ALOUD
Ten years ago Only Men Aloud became the Last Choir Standing, winning the BBC1 primetime show and become Britain’s favourite choir. To celebrate this anniversary, Only Men Aloud are heading back out on tour across the UK including 4 dates in Wales to celebrate the last ten years. These 4 shows are in addition to the Decade Gala Celebration Concert...


TOM ALLEN: ABSOLUTELY
Due to phenomenal demand the tour has now been extended into the autumn of 2018.

As seen on Mock The Week, The Royal Variety Performance, The Bake Off: The Professionals, Comedy Roast Battle,INTO THE ARK
Duo act Into The Ark enchanted audiences on The Voice and made it all the way to the final showdown in 2017.

Into The Ark announce the release of a brand new acoustic single - recorded live at the world famous RAK Studios in London. First single from their double A side is ‘Straight To Your Door’ and second single ‘Burning...NYRSYS
gan Bethan Marlow
Caneuon gan Rhys Taylor a Bethan Marlow

Syniad gwreiddiol gan Sara Lloyd a Bethan Marlow

A hithau’n flwyddyn pan fo’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed, cawn gipolwg ar brysurdeb dyddiol ward canser mewn ysbyty yng Nghymru heddiw, gyda sgript a chaneuon wedi’u llunio o gyfweliadau â nyrsys ‘go iawn’. Mae’r ddrama newydd hon yn rhoi llwyfan i brofiadau...

Iau 14 Mawrth 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 15 Rhagfyr 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Gwener 16 Tachwedd 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 17 Tachwedd 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Gwener 23 Tachwedd 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
 
CROESO i Hafren - Eich canllaw adloniant lleol - canol Cymru a'r Gororau   NEWYDDION DIWEDDARAF o Hafren  
RHAGOR O WYBODAETH o Hafren
FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

CROESO

Croeso

Gobeithiwn yn fawr ein bod wedi gweld cefn yr eira a’r tywydd garw ‘ma. Er ei fod yn dlws iawn mae’n creu problemau i ni yn y theatr wrth gynnal ein sioeau. Felly hoffem ymddiheuro i rheina ohonoch a oedd wedi archebu tocynnau i’r sioeau fe wnaethom ganslo oherwydd yr eira.

Gyda thristwch mawr fe gollwyd ffrind arbennig ar ddechrau mis Mawrth sef y diddanwr amryddawn Ken Dodd. Fu Ken yn perfformio...
MWY O WYBODAETH

 
   RHAGLEN HYDREF 2018 ALLAN NAWR!

Mae ein llyfryn Hydref 2018 diweddaraf ar gael nawr.
Cliciwch yma i weld neu alw i mewn i'r Swyddfa Docynnau Hafren.


   DYSGU CREATIOL

Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau    Beth am helpu eich ysgol i £1000!

Creative Learning Through The Arts

Credwn y dylai fod gan ein plant a'n pobl ifainc y cyfle i gael eu hysbrydoli a'u cyffroi gan y celfyddydau gorau yng Nghymru. Yn rhan felly o brosiect mawr newydd gan Lywodraeth Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru, sefydlwyd CCC gronfa i roi'r cyfleoedd hynny i'n plant a'n pobl ifainc i ymgysylltu â gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yn rhan arferol o'u profiad dysgu ehangach.

Gall ysgolion ymgeisio am grantiau untro bychain hyd at £1,000. Gellir eu defnyddio i dalu am ymweliadau i ddigwyddiadau celfyddydol o safon mewn theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill o fewn Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch www.arts.wales/ExperiencingTheArts

Ein cynyrchiadau Ysgol sydd i ddod yw:

BIRMINGHAM STAGE COMPANY: HORRIBLE HISTORIES
TERRIBLE TUDORS & AWFUL EGYPTIANS

Dydd Mawrth 27ain Tachwedd - Dydd Sadwrn 1af Rhagfyr 2018


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a Swyddfa Docynnau ar 01686 614555 neu e-bost

 
LAWRLWYTHWCH y llyfryn hafren diweddaraf am ganllaw i'r hyn sy'n digwydd y tymor hwn   SUT I DDOD O HYD HAFREN  

LAWRLWYTHO EIN RHAGLEN DDIWEDDARAF
HYDREF 2018
Lawrlwytho copi o'n rhaglen ddiweddaraf o ddigwyddiadau adloniant lleol ar gyfer pob oedran...
LAWRLWYTHO'R rhaglen Hafren gyfredol o ddigwyddiadau..

 

MAP FFORDD LLEOL A CHYSYLLTIADAU
Cliciwch yma i weld ein map lleoliad...
MAP

 

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: