Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
Sioeau sydd i ddod yn y Hafren Darllenwch ein llyfryn Hafren diweddaraf yma Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
TANGOMOTION MOVIE MATINEE: GOING IN STYLE STAND UP TO CANCER SHOWCASE ARRIVAL - THE HITS OF ABBA JASON DONOVAN & HIS AMAZING MIDLIFE CRISIS


TANGOMOTION
From virtuoso displays of traditional tango dance in stunning costumes to the exquisite sounds of 1930s and 40s Buenos Aires and the powerful Nuevo Tango music of Astor Piazzolla, Tangomotion is a breathtaking journey into the heart of Tango Argentino. Tangomotion features new choreographies created by world class tango dancers Alexandra Wood, Guillermo Torrens, Paula Duarte and Richard Manuel, with...


MOVIE MATINEE: GOING IN STYLE
Lifelong buddies Willie (Morgan Freeman), Joe (Michael Caine) and Albert (Alan Arkin) decide to buck retirement and step off the straight-and-narrow when their pension funds become a corporate casualty. Desperate to pay the bills and come through for their loved ones, the three men risk it all by embarking on a daring adventure to knock off the very bank that...


STAND UP TO CANCER SHOWCASE
The Theatre Factorys Melanie Jayne Lee is working with 50 young people in Mid wales to raise money for Stand Up To Cancer UK Macmillan Cancer Support & Breast Cancer Care.

She has rounded up all the dance and drama schools in the area to contribute show pieces towards a showcase in the New Year.

Melanie will be giving over 40...ARRIVAL - THE HITS OF ABBA
Yn dilyn llwyddiant ysgubol o dros bedwar degawd mae cerddoriaeth y grŵp pop o Sweden ABBA mor boblogaidd ac erioed. Ac fe geir fwynhaur cyfnod yma unwaith eto, diolch i Arrival Maer sioe ryngwladol wedi ennill nifer o wobrau, ac yn dychwelyd gyda chyngerdd poblogaidd sydd wedi llenwi theatrau dros 20 o wledydd ers 1995. Maer sioe...JASON DONOVAN & HIS AMAZING MIDLIFE CRISIS
Jason is delighted to announce that he is extending his Amazing Midlife Crisis Tour into 2019 with a final series of dates. This is a tour with a twist!! These intimate evenings will be a unique opportunity to see him like youve never seen him before!

Celebrating his 50th birthday and with a wealth of tantalising tales under his belt, this...

Gwener 8 Chwefror 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mercher 30 Ionawr 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 26 Ionawr 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Gwener 1 Chwefror 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Iau 14 Mawrth 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
 
CROESO i Hafren - Eich canllaw adloniant lleol - canol Cymru a'r Gororau   NEWYDDION DIWEDDARAF o Hafren  
RHAGOR O WYBODAETH o Hafren
FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

CROESO

Croeso

Gobeithiwn yn fawr ein bod wedi gweld cefn yr eira a’r tywydd garw ‘ma. Er ei fod yn dlws iawn mae’n creu problemau i ni yn y theatr wrth gynnal ein sioeau. Felly hoffem ymddiheuro i rheina ohonoch a oedd wedi archebu tocynnau i’r sioeau fe wnaethom ganslo oherwydd yr eira.

Gyda thristwch mawr fe gollwyd ffrind arbennig ar ddechrau mis Mawrth sef y diddanwr amryddawn Ken Dodd. Fu Ken yn perfformio...
MWY O WYBODAETH

 
   RHAGLEN GWANWYN 2019 ALLAN NAWR!

Mae ein llyfryn Gwanwyn 2019 diweddaraf ar gael nawr.
Cliciwch i lawrlwytho copi o'r llyfryn yma.


   DYSGU CREATIOL

Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau    Beth am helpu eich ysgol i £1000!

Creative Learning Through The Arts

Credwn y dylai fod gan ein plant a'n pobl ifainc y cyfle i gael eu hysbrydoli a'u cyffroi gan y celfyddydau gorau yng Nghymru. Yn rhan felly o brosiect mawr newydd gan Lywodraeth Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru, sefydlwyd CCC gronfa i roi'r cyfleoedd hynny i'n plant a'n pobl ifainc i ymgysylltu â gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yn rhan arferol o'u profiad dysgu ehangach.

Gall ysgolion ymgeisio am grantiau untro bychain hyd at £1,000. Gellir eu defnyddio i dalu am ymweliadau i ddigwyddiadau celfyddydol o safon mewn theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill o fewn Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch www.arts.wales/ExperiencingTheArts

Ein cynyrchiadau Ysgol sydd i ddod yw:

BIRMINGHAM STAGE COMPANY: TOM GATES
Dydd Mercher 4ydd Rhagfyr - Dydd Gwener 6ed Rhagfyr 2019


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a Swyddfa Docynnau ar 01686 614555 neu e-bost

 
LAWRLWYTHWCH y llyfryn hafren diweddaraf am ganllaw i'r hyn sy'n digwydd y tymor hwn   SUT I DDOD O HYD HAFREN  

LAWRLWYTHO EIN RHAGLEN DDIWEDDARAF
GWANWYN 2019
Lawrlwytho copi o'n rhaglen ddiweddaraf o ddigwyddiadau adloniant lleol ar gyfer pob oedran...
LAWRLWYTHO'R rhaglen Hafren gyfredol o ddigwyddiadau..

 

MAP FFORDD LLEOL A CHYSYLLTIADAU
Cliciwch yma i weld ein map lleoliad...
MAP

 

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: