Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
Sioeau sydd i ddod yn y Hafren Darllenwch ein llyfryn Hafren diweddaraf yma Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
ACOUSTICA: THOM MORECROFT RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET - NPTC PERFORMING ARTS ACOUSTICA: SEAN GAFFNEY WELSH NATIONAL OPERA - RHONDDA RIPS IT UP TUBULAR BRASS


ACOUSTICA: THOM MORECROFT
Played on 6music and described by ex-editor of NME, Q, Mojo and Word Paul Du Noyer as “cheering and addictive”, Thom Morecroft is a scruffy cherub of a folk-pop singer-songwriter from Shrewsbury, precariously hidden away somewhere along Liverpool’s Georgian Quarter.

Having just successfully crowd-funded the release of an EP in January, and then put together another for late April, Thom...


RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET - NPTC PERFORMING ARTS
Join Captain Tempest and his fearless crew on their journey into hyperspace… and beyond! This winner of the 1990 Olivier Award for Best Musical bursts with red hot rock and roll hits, including Great Balls of Fire, Good Vibrations, Teenager in Love, The Young Ones and The Monster Mash. So fasten your seat belts, set your ray guns to stun...


ACOUSTICA: SEAN GAFFNEY
A musician from Bishops Castle in Shropshire, Sean Gaffney is a singer/ songwriter who plays guitar and drums. Fusing jazz, indie, disco, afro-beat and funk Sean offers an up-tempo, groove based sound scape ideally suited to anywhere with big speakers. His dynamic and detailed guitar picking is wonderful to listen to, and his lyrics are well observed, insightful and sometimes...WELSH NATIONAL OPERA - RHONDDA RIPS IT UP
Director: Caroline Clegg
Conductor: Nicola Rose

My Ladies, Lords and Gentlemen! WNO cordially invites you to the World Premiere of the rip-roaring, uproarious musical comedy Rhondda Rips It Up!

This tongue in cheek entertainment has been created for your delectation by the illustrious Ms Elena Langer (composer and suffragette) and the inimitable Ms Emma Jenkins (librettist and suffragette).

It is...TUBULAR BRASS
Tubular Brass is a very innovative and exciting project featuring a hand-picked Brass Band selected to perform contemporary music. The latest and original piece being Mike Oldfield’s ‘Tubular Bells’ which has received rave reviews up and down the country culminating in their Royal Albert Hall performance at the National Brass Band Championships just two weeks ago. Arranged and conducted by...

Mawrth 29 Mai 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Iau 24 Mai 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mawrth 26 Mehefin 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Gwener 29 Mehefin 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 2 Mehefin 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
 
CROESO i Hafren - Eich canllaw adloniant lleol - canol Cymru a'r Gororau   NEWYDDION DIWEDDARAF o Hafren  
RHAGOR O WYBODAETH o Hafren
FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

CROESO

Croeso

Gobeithiwn yn fawr ein bod wedi gweld cefn yr eira a’r tywydd garw ‘ma. Er ei fod yn dlws iawn mae’n creu problemau i ni yn y theatr wrth gynnal ein sioeau. Felly hoffem ymddiheuro i rheina ohonoch a oedd wedi archebu tocynnau i’r sioeau fe wnaethom ganslo oherwydd yr eira.

Gyda thristwch mawr fe gollwyd ffrind arbennig ar ddechrau mis Mawrth sef y diddanwr amryddawn Ken Dodd. Fu Ken yn perfformio...
MWY O WYBODAETH

 
   RHAGLEN HAF 2018 ALLAN NAWR!

Mae ein llyfryn Haf 2018 diweddaraf ar gael nawr.
Cliciwch yma i weld neu alw i mewn i'r Swyddfa Docynnau Hafren.


   DYSGU CREATIOL

Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau    Beth am helpu eich ysgol i £1000!

Creative Learning Through The Arts

Credwn y dylai fod gan ein plant a'n pobl ifainc y cyfle i gael eu hysbrydoli a'u cyffroi gan y celfyddydau gorau yng Nghymru. Yn rhan felly o brosiect mawr newydd gan Lywodraeth Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru, sefydlwyd CCC gronfa i roi'r cyfleoedd hynny i'n plant a'n pobl ifainc i ymgysylltu â gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yn rhan arferol o'u profiad dysgu ehangach.

Gall ysgolion ymgeisio am grantiau untro bychain hyd at £1,000. Gellir eu defnyddio i dalu am ymweliadau i ddigwyddiadau celfyddydol o safon mewn theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill o fewn Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch www.arts.wales/ExperiencingTheArts

Ein cynyrchiadau Ysgol sydd i ddod yw:

BIRMINGHAM STAGE COMPANY: HORRIBLE HISTORIES
TERRIBLE TUDORS & AWFUL EGYPTIANS

Dydd Mawrth 27ain Tachwedd - Dydd Sadwrn 1af Rhagfyr 2018


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a Swyddfa Docynnau ar 01686 614555 neu e-bost

 
LAWRLWYTHWCH y llyfryn hafren diweddaraf am ganllaw i'r hyn sy'n digwydd y tymor hwn   SUT I DDOD O HYD HAFREN  

LAWRLWYTHO EIN RHAGLEN DDIWEDDARAF
HAF 2018
Lawrlwytho copi o'n rhaglen ddiweddaraf o ddigwyddiadau adloniant lleol ar gyfer pob oedran...
LAWRLWYTHO'R rhaglen Hafren gyfredol o ddigwyddiadau..

 

MAP FFORDD LLEOL A CHYSYLLTIADAU
Cliciwch yma i weld ein map lleoliad...
MAP

 

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: