Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
Sioeau sydd i ddod yn y Hafren Darllenwch ein llyfryn Hafren diweddaraf yma Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
ACOUSTICA - HEIDI BROWNE EDDIE THE EAGLE - TRY HARD FFILM ‘THE BATTLE OF THE SOMME’ JAMBORI WHITNEY: QUEEN OF THE NIGHT


ACOUSTICA - HEIDI BROWNE
Supported by Dai Robs

Back in 2013 Heidi Browne hit the headlines as the winner of National Talent competition ‘Open Mic UK’.

Her distinctive voice set her apart from some nine thousand competitors and now touring her newest album ‘Holiday For your Heart’, Heidi brings a fresh set of energetic, vintageinspired, alternative-pop tunes.

Writing both on piano and guitar, Heidi...


EDDIE THE EAGLE - TRY HARD
In Try Hard, Eddie talks through his incredible life-journey; from self-taught ski-jumping and being shunned by the sporting establishment, to the extensive surgery to rebuild his face and body following years of spectacular crashes on the snow as he set out to break world-records in stunt jumping (10 cars & six buses) and speed-skiing (106.8mph); from bankruptcy through trustees’ mismanagement,...


FFILM ‘THE BATTLE OF THE SOMME’
Eleni, mae’r Imperial War Museums ac aelodau Partneriaeth Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn cydweithio i ddangos ffilm ‘The Battle of the Somme’ i gynulleidfaoedd ar draws y byd. Ffilmiwyd a dangoswyd y ffilm yn 1916, a dyma’r brif ffilm gyntaf am ryfel gan newid canfyddiadau’r cyhoedd am sinema a’r byd ffilm. Ym mlwyddyn rhyddhau’r ffilm, fe’i gwyliwyd...JAMBORI
Agored i holl blant Blynyddoedd
5 a 6 ysgolion MaldwynWHITNEY: QUEEN OF THE NIGHT
A stunning celebration of the music and life of one of the greatest singers of our time. This award winning production features a sensational line-up of mu-sicians and artistes, and together with a powerhouse and breath-taking per-formance in the spirit of Whitney, deliver a show that exceeds expectation on every level.

Taking us on a magical rollercoaster ride through three decades...

Mawrth 30 Mai 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mercher 31 Mai 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 27 Mai 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mercher 24 Mai 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Iau 1 Mehefin 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
 
CROESO i Hafren - Eich canllaw adloniant lleol - canol Cymru a'r Gororau   NEWYDDION DIWEDDARAF o Hafren  
RHAGOR O WYBODAETH o Hafren
FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

CROESO

Croeso

Mae rhaglen lawn arall yn eich aros dros y misoedd nesaf, gyda gweithgarwch o ran sioeau, digwyddiadau a gwaith addysg yn cynyddu bob blwyddyn. Rydym yn brysurach nag erioed! Byddwn yn cynnal Clybiau Gwyliau Creadigol yn yr haf, a fydd yn rhoi cyfle i’ch plant ddysgu sgiliau newydd, cwrdd â ffrindiau newydd a chael amser da. Yr haf hwn byddwn yn cydweithio â Ballet Cymru a Chwmni Dawns Gwyn Emberton i ddod ag wythnos ragorol...
MWY O WYBODAETH

 

BETH SY'N DIGWYDD YN HAFREN
- MAI 2017

Mae ein cylchlythyr diweddaraf wedi cael ei e-bostio at holl danysgrifwyr ar ddechrau mis Mai 2017, mae copi ohono ar gael yma. Os hoffech chi dderbyn diweddariadau e-bost rheolaidd a gwybodaeth am Hafren, danysgrifiwch i'n Rhestr Bostio os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------
LULU YMA YN YR HYDREF!
Bydd Lulu yn Hafren ym mis Hydref 2017 ar ei thaith fwyaf hyd yma ...'All About The Music'. Am fwy o manylion gweler ein cylchlythyr diweddaraf yma. Os hoffech chi dderbyn diweddariadau e-bost rheolaidd a gwybodaeth am Hafren, danysgrifiwch i'n Rhestr Bostio os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------
BETH SY'N NEWYDD AR GYFER 2017
Whitney Queen of the Night, The Searchers a David Walliams' Awful Auntie yn dod i Hafren yn bellach ymlaen yn y flwyddyn. Am fwy o manylion gweler ein cylchlythyr diweddaraf yma. Os hoffech chi dderbyn diweddariadau e-bost rheolaidd a gwybodaeth am Hafren, danysgrifiwch i'n Rhestr Bostio os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------
ORIAU AGOR Y SWYDDFA DOCYNNAU
Mae Swyddfa Docynnau The Hafren ar agor i dderbyn ymwelwyr yn bersonol o ddydd Llun hyd ddydd Gwener, rhwng 9.30yb a 5.30yp, hefyd dydd Sadwrn dwy awr cyn perfformiad ar ddiwrnodau perfformiad yn unig. Mae digon o le ar gyfer parcio y tu allan.

 
LAWRLWYTHWCH y llyfryn hafren diweddaraf am ganllaw i'r hyn sy'n digwydd y tymor hwn   SUT I DDOD O HYD HAFREN  

LAWRLWYTHO EIN RHAGLEN DDIWEDDARAF
HAF 2017
Lawrlwytho copi o'n rhaglen ddiweddaraf o ddigwyddiadau adloniant lleol ar gyfer pob oedran...
LAWRLWYTHO'R rhaglen Hafren gyfredol o ddigwyddiadau..

 

MAP FFORDD LLEOL A CHYSYLLTIADAU
Cliciwch yma i weld ein map lleoliad...
MAP

 

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: