Swyddfa Docynnau Hafren 01686 948100

Yn dod mis Medi yma!

Johnny Cash Roadshow

Dydd Sadwrn 7 Medi, 7.30yh

'Sin & Redemption' Tour
Johnny Cash Roadshow is back with an all-new production of their much-loved show. Experience the versatility and depth of these timeless songs as all the hits are delivered such as 'Walk the Line', 'Ring of Fire', 'Jackson', 'Orange Blossom Special' and 'Boy Named Sue'.

ARCHEBWCH TOCYNNAU YMA


Talebau Rhodd

Chwilio am syniadau arbennig ar gyfer rhoddion? Ein e-dalebau yw'r rhoddion perffaith ar gyfer unrhyw un sy'n hoff iawn o'r theatr, ac maent ar gael i'w prynu yma.

Cynlluniwch eich ymweliad: Detholiad o Beth Sydd Ymlaen

Os hoffech siarad ag aelod o staff ynglŷn â'n sioeau sydd ar y gweill, y gweithdai cymunedol neu'r ganolfan gynadledda, Anfonwch e-bost: neu ffoniwch 01686 948100 os gwelwch yn dda.

Johnny Cash Roadshow

Johnny Cash Roadshow

Sin & Redemption Tour
Dydd Sadwrn 7 Medi 2024

ARCHEBWCH

The Royal Opera Screening:

The Royal Opera Screening:

The Marriage Of Figaro
Dydd Mawrth 10 Medi 2024

ARCHEBWCH

The Makings Of A Murderer 2

The Makings Of A Murderer 2

The Real Manhunter
Dydd Gwener 4 Hydref 2024

ARCHEBWCH

Newtown Musical Theatre Company

Newtown Musical Theatre Company

OLIVER!
Dydd Iau 10 Hydref 2024

ARCHEBWCH

Tom Stade

Tom Stade

Risky Business
Dydd Iau 17 Hydref 2024

ARCHEBWCH

Harry Hill

Harry Hill

Best Bits and Greatest Hits
Dydd Iau 1 Mai 2025

ARCHEBWCH

Canolfan Gynadledda Hafren

Hurio Lleoliad Y Brif Gyrchfan Cynadleddau a Chyfarfodydd yng Nghanolbarth Cymru

Mae awditoriwm y theatr a'n hystafelloedd cynadledda wedi'u cyfarparu'n llawn ar gael ar gyfer cynadleddau, cyfarfodydd busnes a digwyddiadau arbennig. Gydag arlwyo sy'n gweddu i bob gofyniad, mae'r theatr yn cynnig amgylchedd proffesiynol ac addas i fusnes, sy'n hyblyg wrth ddarparu ar gyfer amrediad mawr o niferoedd o ddeg ac i fyny.

Darllenwch Ymlaen...
COMMUNITY AND OUTREACH

Cymuned ac Allgymorth Gweithdai a Dosbarthiadau

Mae Hafren yn defnyddio pŵer y celfyddydau i gyfoethogi bywydau pobl, gan greu cysylltiadau i roi cyfle i bobl ddarganfod mwy am y celfyddydau a'u creadigrwydd eu hunain. Mae gwaith ymgysylltu yn ein cymunedau lleol wedi datblygu ar garlam ac erbyn hyn mae Hafren yn gartref i nifer o weithgareddau cymryd rhan ac a arweinir gan y gymuned sy'n cynyddu trwy'r amser, y maent yn herio ac yn ysbrydoli.

Darllenwch Ymlaen...