Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
Sioeau sydd i ddod yn y Hafren Darllenwch ein llyfryn Hafren diweddaraf yma Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
FRANCIS ROSSI: I TALK TOO MUCH BLACK MAGIC: THE LITTLE MIX SHOW NPTC PERFORMING ARTS - SWEENEY TODD MARK BEAUMONT - AROUND THE WORLD IN 80 DAYS MOVIE MATINEE: THE CHILDREN ACT


FRANCIS ROSSI: I TALK TOO MUCH
Legendary Status Quo lead singer Francis Rossi will share the extraordinary secrets of his 50-plus years in rockíníroll when he takes to the stage for an intimate evening of chat and music.

In Francis Rossi: I Talk Too Much, the founder, lead singer and lead guitarist of Status Quo will talk about his mishaps and adventures of life on the road...


BLACK MAGIC: THE LITTLE MIX SHOW
A highly energetic tribute show that follows in the footsteps of the award winning girl band, Little Mix.

This iconic 5-star rated show has live vocals and is full of commercial pop-video choreography.

Suitable for kids, tweens, teens and adults alike, The Little Mix Show brings the full pop concert experience to your local theatre.

The Little Mix Show features all of Little...


NPTC PERFORMING ARTS - SWEENEY TODD
In C.G. Bondís version of the old melodrama, Todd has some grounds for his wicked activities: his wife was abducted by the Judge and his daughter abandoned, while he himself was deported on a false charge. He returns to avenge his family, accompanied by a sea captain, Anthony, whose life he saved. Anthony falls in love with a young girl,...MARK BEAUMONT - AROUND THE WORLD IN 80 DAYS
Presented by Speakers from the Edge

Around the World in 80 Days - Mark Beaumont set out to make this Victorian fiction a two wheeled reality. Having smashed the circumnavigation cycling World Record twice in his career, he now holds this 18,000 mile title in a time of 78 days and 14 hours, averaging 240 miles a day....MOVIE MATINEE: THE CHILDREN ACT
The Children Act is a compelling and powerful drama telling the story of Fiona Maye (Emma Thompson), an eminent high court judge presiding over ethically complex cases. As the demands of her job cause her marriage to Jack (Stanley Tucci) to reach tipping point, Fiona is asked to rule on the case of Adam (Fionn Whitehead), a brilliant young boy...

Sadwrn 16 Mai 2020
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 24 Awst 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Iau 23 Mai 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 25 Mai 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mercher 29 Mai 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
 
CROESO i Hafren - Eich canllaw adloniant lleol - canol Cymru a'r Gororau   NEWYDDION DIWEDDARAF o Hafren  
RHAGOR O WYBODAETH o Hafren
FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

CROESO

Croeso

Gobeithiwn yn fawr ein bod wedi gweld cefn yr eira a’r tywydd garw ‘ma. Er ei fod yn dlws iawn mae’n creu problemau i ni yn y theatr wrth gynnal ein sioeau. Felly hoffem ymddiheuro i rheina ohonoch a oedd wedi archebu tocynnau i’r sioeau fe wnaethom ganslo oherwydd yr eira.

Gyda thristwch mawr fe gollwyd ffrind arbennig ar ddechrau mis Mawrth sef y diddanwr amryddawn Ken Dodd. Fu Ken yn perfformio...
MWY O WYBODAETH

 
   RHAGLEN HAF 2019 ALLAN NAWR!

Mae ein llyfryn Gwanwyn 2019 diweddaraf ar gael nawr.
Cliciwch i lawrlwytho copi o'r llyfryn yma.

   DYSGU CREATIOL

Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau    Beth am helpu eich ysgol i £1000!

Creative Learning Through The Arts

Credwn y dylai fod gan ein plant a'n pobl ifainc y cyfle i gael eu hysbrydoli a'u cyffroi gan y celfyddydau gorau yng Nghymru. Yn rhan felly o brosiect mawr newydd gan Lywodraeth Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru, sefydlwyd CCC gronfa i roi'r cyfleoedd hynny i'n plant a'n pobl ifainc i ymgysylltu √Ę gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yn rhan arferol o'u profiad dysgu ehangach.

Gall ysgolion ymgeisio am grantiau untro bychain hyd at £1,000. Gellir eu defnyddio i dalu am ymweliadau i ddigwyddiadau celfyddydol o safon mewn theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill o fewn Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch www.arts.wales/ExperiencingTheArts

Ein cynyrchiadau Ysgol sydd i ddod yw:

BIRMINGHAM STAGE COMPANY: TOM GATES
Dydd Mercher 4ydd Rhagfyr - Dydd Gwener 6ed Rhagfyr 2019


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a Swyddfa Docynnau ar 01686 614555 neu e-bost

 
LAWRLWYTHWCH y llyfryn hafren diweddaraf am ganllaw i'r hyn sy'n digwydd y tymor hwn   SUT I DDOD O HYD HAFREN  

LAWRLWYTHO EIN RHAGLEN DDIWEDDARAF
HAF 2019
Lawrlwytho copi o'n rhaglen ddiweddaraf o ddigwyddiadau adloniant lleol ar gyfer pob oedran...
LAWRLWYTHO'R rhaglen Hafren gyfredol o ddigwyddiadau..

 

MAP FFORDD LLEOL A CHYSYLLTIADAU
Cliciwch yma i weld ein map lleoliad...
MAP

 

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: