Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
Sioeau sydd i ddod yn y Hafren Darllenwch ein llyfryn Hafren diweddaraf yma Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
KEN DODD - THE KEN DODD HAPPINESS SHOW BBC NATIONAL ORCHESTRA OF WALES THAT LL BE THE DAY BEAUTIFUL NOISE - THE NEIL DIAMOND STORY ONLY MEN ALOUD


KEN DODD - THE KEN DODD HAPPINESS SHOW
Ken Dodd was made Sir Kenneth in HM The Queen’s 2017 New Year’s Honours List. A fitting tribute to the Master of Mirth, and a comedian of legendary status. He is an icon and national treasure who has been entertaining audiences for a lifetime of happiness and laughter. Come and enjoy his famous Happiness Show and you’ll be absolutely discumknockerated...


BBC NATIONAL ORCHESTRA OF WALES
The Russian nationalists are fantastic at telling musical fairy tales. It’s partly because they delight in lavish orchestral effects. Glinka, the ‘Father of Russian Music’, shows how it’s done with his firecracker of an overture. Rimsky Korsakov takes up the mantle with music of seduction and adventure in his version of A Thousand and one Nights.

In between these fables...


THAT LL BE THE DAY
Ar ôl tri degawd o deithio fe ddychwelir cynhyrchiad ‘That’ll Be The Day’ gyda’i sioe newydd sbon. Y flwyddyn hon ceir llwythi o glasuron y 50au drwodd i’r 70au a’r 80au. Wedi eu cymysgu gyda chomedi hwyliog. Ceir gwisgoedd gwych, perfformiadau bwy anhygoel a chyfle i chi godi ar eich traed i ddawnsio. Croeso i oes...BEAUTIFUL NOISE - THE NEIL DIAMOND STORY
Features over five decades of hits including Love On The Rocks, Sweet Caroline, Forever In Blue Jeans, Song Sung Blue, I am…I Said, America, Holy Holy, Red Red Wine, I’m A Believer and many more..

Over 50 years since his first hit single and with sales of over 100 million records, the legend that is Neil Diamond is without doubt one...ONLY MEN ALOUD
Only Men Aloud have been delighting audiences around the world for well over fifteen years injecting new life and blood into the Welsh Male Voice Choir tradition. The men have become well known for their strong vocals and their varied and eclectic repertoire. A typical OMA concert will feature many different styles of music from Welsh hymns and folk songs,...

Sadwrn 20 Ionawr 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sul 24 Medi 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Gwener 29 Medi 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Gwener 27 Hydref 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Gwener 8 Rhagfyr 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
 
CROESO i Hafren - Eich canllaw adloniant lleol - canol Cymru a'r Gororau   NEWYDDION DIWEDDARAF o Hafren  
RHAGOR O WYBODAETH o Hafren
FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

CROESO

Croeso

Hwn yw ein rhaglen prysuraf eto!! Darllenwch ymlaen, ceir llawer o ddewis yma o fiwsic clasurol i feicio mynydd..... Cariwn ymlaen gyda’n eitemau poblogaidd megis ffilmiau p’nawn a nosweithiau Acwstica. Fy niolch i chi gyd sydd wedi ein cefnogi gan ddod a ffrindiau i ymuno yn ein cynulleidfaoedd. Cyrrhaeddwn mwy o fobl yn ein hardal nag erioed or blaen. O Hydref 2016 hyd at Haf 2017 croesawyd 26,000 cwsmer drwy ein drysau,...
MWY O WYBODAETH

 HARD TIMES GAN CHARLES DICKENS - TACHWEDD 2017
O'r cwmni a ddaeth â chi i Aberystwyth Mon Amour, mae Lighthouse Theatre yn dod â'i steil theatrig unigryw i'r stori gymhelliant hon o galonnau oer a dynol ddisglair. Mae iaith feistrol Dickens, mewnwelediad moesol clir a chymeriadau lliwgar bywiog yn dod yn fyw yn y gêm theatraidd hon â llawer o haenog.

Dydd Gwener 24ain Tachwedd - 7.45yh
Tocynnau £11 | Drama Arbennig £9

-------------------------------------------------
BETH SY'N DIGWYDD YN HAFREN - MEDI 2017
Mae ein cylchlythyr diweddaraf wedi cael ei e-bostio at holl danysgrifwyr ar ddechrau mis Medi 2017, mae copi ohono ar gael yma. Os hoffech chi dderbyn diweddariadau e-bost rheolaidd a gwybodaeth am Hafren, danysgrifiwch i'n Rhestr Bostio os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------
UKULELE ORCHESTRA YMA YM MIS TACHWEDD!
Mae Ukulele Orchestra of Great Britain (Swyddogol) dychwelyd atom ym mis Tachwedd. Dyma ychydig o flas o'r hyn i'w ddisgwyl: https://www.youtube.com/watch?v=FF0VaBxb27w Mae tocynnau ar gael ar-lein neu drwy ffonio Swyddfa Docynnau Hafren ar 01686 614555.

-------------------------------------------------
LULU YMA YN YR HYDREF!
Bydd Lulu yn Hafren ym mis Hydref 2017 ar ei thaith fwyaf hyd yma ...'All About The Music'. Am fwy o manylion gweler ein cylchlythyr diweddaraf yma. Os hoffech chi dderbyn diweddariadau e-bost rheolaidd a gwybodaeth am Hafren, danysgrifiwch i'n Rhestr Bostio os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------
BETH SY'N NEWYDD AR GYFER 2017
Whitney Queen of the Night, The Searchers a David Walliams' Awful Auntie yn dod i Hafren yn bellach ymlaen yn y flwyddyn. Am fwy o manylion gweler ein cylchlythyr diweddaraf yma. Os hoffech chi dderbyn diweddariadau e-bost rheolaidd a gwybodaeth am Hafren, danysgrifiwch i'n Rhestr Bostio os gwelwch yn dda.

 
LAWRLWYTHWCH y llyfryn hafren diweddaraf am ganllaw i'r hyn sy'n digwydd y tymor hwn   SUT I DDOD O HYD HAFREN  

LAWRLWYTHO EIN RHAGLEN DDIWEDDARAF
HYDREF 2017
Lawrlwytho copi o'n rhaglen ddiweddaraf o ddigwyddiadau adloniant lleol ar gyfer pob oedran...
LAWRLWYTHO'R rhaglen Hafren gyfredol o ddigwyddiadau..

 

MAP FFORDD LLEOL A CHYSYLLTIADAU
Cliciwch yma i weld ein map lleoliad...
MAP

 

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: