Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
Sioeau sydd i ddod yn y Hafren Darllenwch ein llyfryn Hafren diweddaraf yma Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
NMTC - THE SOUND OF MUSIC DAWNS POWYS DANCE: SBRI NATIONAL DANCE COMPANY WALES: AWAKENING MATT FORD AND THE FODENS BRASS BAND MOVIE MATINEE: THE GUERNSEY LITERARY AND POTATO PEEL PIE SOCIETY


NMTC - THE SOUND OF MUSIC
Music by Richard Rodgers

Lyrics by Oscar Hammerstein II Book by Howard Lindsay and Russel Crouse

The hills are alive... Newtown Musical Theatre Company brings a timeless family classic, "The Sound of Music," to Mid-Wales this spring. Based on a true story, this musical has enchanted generations with its uplifting message of family, love, and courage.When a...


DAWNS POWYS DANCE: SBRI
A celebration of community dance from North Powys

Join us for an evening of joyful dance and celebrate our community dancers in north Powys as they take to the stage in a variety of dances. The evening will include groups of all ages and abilities sharing their passion for dance.

In 2019, Powys Dance is celebrating 40 years of dancing with the...


NATIONAL DANCE COMPANY WALES: AWAKENING
Choreography by Fernando Melo, Caroline Finn and Marcos Morau. Three unique dances to amuse and amaze. Afterimage is a unique theatrical experience, using a mixture of mirrors and creative choreography; Revellers’ Mass is an unlikely dinner party inspired by old paintings and Tundra is an ultra-modern, robotically mesmerising retelling of Russian folk dance and revolution.MATT FORD AND THE FODENS BRASS BAND
Salute to Sinatra and the Swing Legends, Fodens Band with guest vocalist Matthew FordVoted Best UK Male Big Band Vocalist, and nominated alongside Jamie Cullum in the inaugural Ronnie Scott’s...MOVIE MATINEE: THE GUERNSEY LITERARY AND POTATO PEEL PIE SOCIETY
Based on the best-selling novel, Lily James (Mamma Mia! Here We Go Again, Cinderella, Baby Driver) plays free-spirited writer Juliet Ashton, who forms a life-changing bond with the eccentric Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society when she decides to write about the book club they formed during the occupation of Guernsey during WWII.

From the producers of The Best Exotic...

Iau 4 Ebrill 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Gwener 29 Mawrth 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Iau 21 Mawrth 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 23 Mawrth 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mercher 27 Mawrth 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
 
CROESO i Hafren - Eich canllaw adloniant lleol - canol Cymru a'r Gororau   NEWYDDION DIWEDDARAF o Hafren  
RHAGOR O WYBODAETH o Hafren
FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

CROESO

Croeso

Gobeithiwn yn fawr ein bod wedi gweld cefn yr eira a’r tywydd garw ‘ma. Er ei fod yn dlws iawn mae’n creu problemau i ni yn y theatr wrth gynnal ein sioeau. Felly hoffem ymddiheuro i rheina ohonoch a oedd wedi archebu tocynnau i’r sioeau fe wnaethom ganslo oherwydd yr eira.

Gyda thristwch mawr fe gollwyd ffrind arbennig ar ddechrau mis Mawrth sef y diddanwr amryddawn Ken Dodd. Fu Ken yn perfformio...
MWY O WYBODAETH

 
   RHAGLEN GWANWYN 2019 ALLAN NAWR!

Mae ein llyfryn Gwanwyn 2019 diweddaraf ar gael nawr.
Cliciwch i lawrlwytho copi o'r llyfryn yma.

   DYSGU CREATIOL

Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau    Beth am helpu eich ysgol i £1000!

Creative Learning Through The Arts

Credwn y dylai fod gan ein plant a'n pobl ifainc y cyfle i gael eu hysbrydoli a'u cyffroi gan y celfyddydau gorau yng Nghymru. Yn rhan felly o brosiect mawr newydd gan Lywodraeth Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru, sefydlwyd CCC gronfa i roi'r cyfleoedd hynny i'n plant a'n pobl ifainc i ymgysylltu â gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yn rhan arferol o'u profiad dysgu ehangach.

Gall ysgolion ymgeisio am grantiau untro bychain hyd at £1,000. Gellir eu defnyddio i dalu am ymweliadau i ddigwyddiadau celfyddydol o safon mewn theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill o fewn Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch www.arts.wales/ExperiencingTheArts

Ein cynyrchiadau Ysgol sydd i ddod yw:

BIRMINGHAM STAGE COMPANY: TOM GATES
Dydd Mercher 4ydd Rhagfyr - Dydd Gwener 6ed Rhagfyr 2019


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a Swyddfa Docynnau ar 01686 614555 neu e-bost

 
LAWRLWYTHWCH y llyfryn hafren diweddaraf am ganllaw i'r hyn sy'n digwydd y tymor hwn   SUT I DDOD O HYD HAFREN  

LAWRLWYTHO EIN RHAGLEN DDIWEDDARAF
GWANWYN 2019
Lawrlwytho copi o'n rhaglen ddiweddaraf o ddigwyddiadau adloniant lleol ar gyfer pob oedran...
LAWRLWYTHO'R rhaglen Hafren gyfredol o ddigwyddiadau..

 

MAP FFORDD LLEOL A CHYSYLLTIADAU
Cliciwch yma i weld ein map lleoliad...
MAP

 

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: