Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
Sioeau sydd i ddod yn y Hafren Darllenwch ein llyfryn Hafren diweddaraf yma Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
WYTHNOS YNG NGHYMRU FYDD - OPRA CYMRU ACOUSTICA: EMMA & THE PROFESSOR HANS REY: RIDING LIFE AWFUL AUNTIE ONLY MEN ALOUD


WYTHNOS YNG NGHYMRU FYDD - OPRA CYMRU
Opera gan Gareth Glyn a Mererid Hopwood | Yn seiliedig ar nofel Islwyn Ffowc Elis

Gwireddir gweledigaeth Islwyn Ffowc Elis am ddyfodol ei famwlad yn rhannol iwtopaidd, ac yn rhannol ddystopaidd - ar y llwyfan operatig mewn fersiwn gyffrous wedii dyfeisio gan ddau o artistiaid mwyaf creadigol Cymru, sef y cyfansoddwr Gareth Glyn ar Prifardd Mererid Hopwood. 60 mlynedd...


ACOUSTICA: EMMA & THE PROFESSOR
Mae Emma Heath (gitr a llais) a Mark Davies (bodhran a cajon) yn ddeuawd calsurol yn ogystal a chwpl go iawn, a dyma syn dod ac agosatrwydd byw iw perfformiadau. Yr ymdeimlad hwnnw o onestrwydd brwsg yn cael ei ymhelaethu gan eu chwedlau am dor calon, a bod mewn cariad, a caneon syn dod or rwan hyn. Maer...


HANS REY: RIDING LIFE
Daw Hans Rey, cyn-bencampwr y Byd, arloeswr Freeride, Mountain Bike Hall of Famer ac anturiaethwr beicio mynydd, yn mynd chynulleidfa ar daith ysbrydoledig drwy ei yrfa o 30 mlynedd
ac yn dangos i chi rai o lwybrau gorau ledled y byd. Yn cwmpasu ei ddyddiau marchogaeth gynnar yn Yr Almaen, yr ystafell beicio mynydd yn yr America, ei gampau ac...AWFUL AUNTIE
When Stella sets off to visit London with her parents, Lord and Lady Saxby, she has no idea her life is in danger! Waking up three months later, only her Aunt Alberta can tell Stella what has happened. But not everything Aunt Alberta tells her turns out to be true and Stella quickly discovers shes in for the fight of...ONLY MEN ALOUD
Only Men Aloud have been delighting audiences around the world for well over fifteen years injecting new life and blood into the Welsh Male Voice Choir tradition. The men have become well known for their strong vocals and their varied and eclectic repertoire. A typical OMA concert will feature many different styles of music from Welsh hymns and folk songs,...

Iau 16 Tachwedd 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mawrth 21 Tachwedd 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 25 Tachwedd 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mercher 29 Tachwedd 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Gwener 8 Rhagfyr 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
 
CROESO i Hafren - Eich canllaw adloniant lleol - canol Cymru a'r Gororau   NEWYDDION DIWEDDARAF o Hafren  
RHAGOR O WYBODAETH o Hafren
FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

CROESO

Croeso

Hwn yw ein rhaglen prysuraf eto!! Darllenwch ymlaen, ceir llawer o ddewis yma o fiwsic clasurol i feicio mynydd..... Cariwn ymlaen gydan eitemau poblogaidd megis ffilmiau pnawn a nosweithiau Acwstica. Fy niolch i chi gyd sydd wedi ein cefnogi gan ddod a ffrindiau i ymuno yn ein cynulleidfaoedd. Cyrrhaeddwn mwy o fobl yn ein hardal nag erioed or blaen. O Hydref 2016 hyd at Haf 2017 croesawyd 26,000 cwsmer drwy ein drysau,...
MWY O WYBODAETH

 

BETH SY'N DIGWYDD YN HAFREN - TACHWEDD 2017
Mae ein cylchlythyr diweddaraf wedi cael ei e-bostio at holl danysgrifwyr ar ddechrau mis Tachwedd 2017, mae copi ohono ar gael yma. Os hoffech chi dderbyn diweddariadau e-bost rheolaidd a gwybodaeth am Hafren, danysgrifiwch i'n Rhestr Bostio os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------


HARD TIMES GAN CHARLES DICKENS - TACHWEDD 2017
O'r cwmni a ddaeth â chi i Aberystwyth Mon Amour, mae Lighthouse Theatre yn dod â'i steil theatrig unigryw i'r stori gymhelliant hon o galonnau oer a dynol ddisglair. Mae iaith feistrol Dickens, mewnwelediad moesol clir a chymeriadau lliwgar bywiog yn dod yn fyw yn y gêm theatraidd hon â llawer o haenog.

Dydd Gwener 24ain Tachwedd - 7.45yh
Tocynnau £11 | Drama Arbennig £9

-------------------------------------------------
UKULELE ORCHESTRA YMA YM MIS TACHWEDD!
Mae Ukulele Orchestra of Great Britain (Swyddogol) dychwelyd atom ym mis Tachwedd. Dyma ychydig o flas o'r hyn i'w ddisgwyl: https://www.youtube.com/watch?v=FF0VaBxb27w
Mae tocynnau ar gael ar-lein neu drwy ffonio Swyddfa Docynnau Hafren ar 01686 614555.

Dydd Gwener 10fed Tachwedd - 7.30yh | Tocynnau £24

 
LAWRLWYTHWCH y llyfryn hafren diweddaraf am ganllaw i'r hyn sy'n digwydd y tymor hwn   SUT I DDOD O HYD HAFREN  

LAWRLWYTHO EIN RHAGLEN DDIWEDDARAF
HYDREF 2017
Lawrlwytho copi o'n rhaglen ddiweddaraf o ddigwyddiadau adloniant lleol ar gyfer pob oedran...
LAWRLWYTHO'R rhaglen Hafren gyfredol o ddigwyddiadau..

 

MAP FFORDD LLEOL A CHYSYLLTIADAU
Cliciwch yma i weld ein map lleoliad...
MAP

 

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: