Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
Sioeau sydd i ddod yn y Hafren Darllenwch ein llyfryn Hafren diweddaraf yma Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
THE SEARCHERS JEREMY HARDY ACOUSTICA - THREE LEGGD MARE FILM SCREENING - LION HAFREN SUMMER DANCE INTENSIVE


THE SEARCHERS
John McNally
Frank Allen
Spencer James
Scott Ottaway

The Searchers remarkable career continues. With such classic hits as, Sweets For My Sweet; Needles and Pins; Don’t Throw Your Love Away; Sugar and Spice and When You Walk In The Room, they have contributed enormously in establishing the UK as the world’s leading nation in the...


JEREMY HARDY
Jeremy Hardy is in his 4th decade as a stand-up this year. That’s a more dramatic way of saying he started 33 years ago and, without a lottery win, probably has at least another 33 years to go. In 2014, the tenth series of Jeremy Hardy Speaks to the Nation was broadcast on Radio 4. He is also well known...


ACOUSTICA - THREE LEGGD MARE
Y GASEG DEIRCOES Band aml-offerynnol o Aberystwyth yw’r Gaseg Deircoes, yn arbenigo mewn caneuon traddodiadol gyda naws gwahanol. Gadewch iddynt eich cludo ar daith trwy Gymru, Lloegr ac yn bell tu hwnt gyda harmonïau agos a chaneuon am wallgofrwydd, serch, angau ac antur.FILM SCREENING - LION
Biography/Drama Certificate PG 118mins

DEV PATEL, ROONEY MARA, DAVID WENHAM, NICOLE KIDMAN

Five-year-old Saroo gets lost on the streets of Calcutta, thousands of kilometers from home. Somehow he survives living on the streets, escaping all sorts of terrors and close calls in the process, before being adopted by an Australian couple. Twenty five years later, Saroo embarks on one of the...HAFREN SUMMER DANCE INTENSIVE
Gwyn Emberton Dance and Ballet Cymru present a week-long workshop this summer at Hafren. The week will end in a short show for family and friends.

7 – 10yrs Morning (9.30am – 12.30pm) £30 per week
11 – 13yrs Morning (9.30am – 12.30pm) and 1pm – 3pm £40 per week
14yrs+ Afternoon (1pm – 6pm) £50 per week

Sadwrn 9 Medi 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Gwener 15 Medi 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mawrth 25 Gorffennaf 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mercher 26 Gorffennaf 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Llun 7 Awst 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
 
CROESO i Hafren - Eich canllaw adloniant lleol - canol Cymru a'r Gororau   NEWYDDION DIWEDDARAF o Hafren  
RHAGOR O WYBODAETH o Hafren
FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

CROESO

Croeso

Mae rhaglen lawn arall yn eich aros dros y misoedd nesaf, gyda gweithgarwch o ran sioeau, digwyddiadau a gwaith addysg yn cynyddu bob blwyddyn. Rydym yn brysurach nag erioed! Byddwn yn cynnal Clybiau Gwyliau Creadigol yn yr haf, a fydd yn rhoi cyfle i’ch plant ddysgu sgiliau newydd, cwrdd â ffrindiau newydd a chael amser da. Yr haf hwn byddwn yn cydweithio â Ballet Cymru a Chwmni Dawns Gwyn Emberton i ddod ag wythnos ragorol...
MWY O WYBODAETH

 

BETH SY'N DIGWYDD YN HAFREN
- GORFFENNAF 2017

Mae ein cylchlythyr diweddaraf wedi cael ei e-bostio at holl danysgrifwyr ar ddechrau mis Gorffennaf 2017, mae copi ohono ar gael yma. Os hoffech chi dderbyn diweddariadau e-bost rheolaidd a gwybodaeth am Hafren, danysgrifiwch i'n Rhestr Bostio os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------
UKULELE ORCHESTRA YMA YM MIS TACHWEDD!
Mae Ukulele Orchestra of Great Britain (Swyddogol) dychwelyd atom ym mis Tachwedd. Dyma ychydig o flas o'r hyn i'w ddisgwyl: https://www.youtube.com/watch?v=FF0VaBxb27w Mae tocynnau ar gael ar-lein neu drwy ffonio Swyddfa Docynnau Hafren ar 01686 614555.

-------------------------------------------------
ORIAU AGOR Y SWYDDFA DOCYNNAU
Oriau Yr Hafren o'r 5ed o Fehefin hyd at 29ain o Awst fydd 9.30yb tan 3.00yp a dau awr cyn bob perfformiad. Mae digon o le ar gyfer parcio y tu allan.

-------------------------------------------------
LULU YMA YN YR HYDREF!
Bydd Lulu yn Hafren ym mis Hydref 2017 ar ei thaith fwyaf hyd yma ...'All About The Music'. Am fwy o manylion gweler ein cylchlythyr diweddaraf yma. Os hoffech chi dderbyn diweddariadau e-bost rheolaidd a gwybodaeth am Hafren, danysgrifiwch i'n Rhestr Bostio os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------
BETH SY'N NEWYDD AR GYFER 2017
Whitney Queen of the Night, The Searchers a David Walliams' Awful Auntie yn dod i Hafren yn bellach ymlaen yn y flwyddyn. Am fwy o manylion gweler ein cylchlythyr diweddaraf yma. Os hoffech chi dderbyn diweddariadau e-bost rheolaidd a gwybodaeth am Hafren, danysgrifiwch i'n Rhestr Bostio os gwelwch yn dda.

 
LAWRLWYTHWCH y llyfryn hafren diweddaraf am ganllaw i'r hyn sy'n digwydd y tymor hwn   SUT I DDOD O HYD HAFREN  

LAWRLWYTHO EIN RHAGLEN DDIWEDDARAF
HAF 2017
Lawrlwytho copi o'n rhaglen ddiweddaraf o ddigwyddiadau adloniant lleol ar gyfer pob oedran...
LAWRLWYTHO'R rhaglen Hafren gyfredol o ddigwyddiadau..

 

MAP FFORDD LLEOL A CHYSYLLTIADAU
Cliciwch yma i weld ein map lleoliad...
MAP

 

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: