Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
Sioeau sydd i ddod yn y Hafren Darllenwch ein llyfryn Hafren diweddaraf yma Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
UK PINK FLOYD EXPERIENCE MOVIE MATINEE: ALADDIN THE FINALE - ADIICT DANCE MID WALES OPERA: THE MARRIAGE OF FIGARO IAN WAITE & VINCENT SIMONE - ACT TWO


UK PINK FLOYD EXPERIENCE
Celebrating over 50 Years of one of rock music’s most influential bands, UK Pink Floyd Experience recreate the sights and sounds of the legendary band in concert.

This highly authentic show recreates the atmosphere of Floyd live. Featuring top-flight musicians and complete with video projections, a stunning light show and of course, over 2 hours of incredible music!

Come and share the...


MOVIE MATINEE: ALADDIN
Aladdin is a lovable street urchin who meets Princess Jasmine, the beautiful daughter of the sultan of Agrabah. While visiting her exotic palace, Aladdin stumbles upon a magic oil lamp that unleashes a powerful, wisecracking, larger-than-life genie. As Aladdin and the genie start to become friends, they must soon embark on a dangerous mission to stop the evil sorcerer Jafar...


THE FINALE - ADIICT DANCE
Local Dance Company Adiict Dance return to present their ShowcaseMID WALES OPERA: THE MARRIAGE OF FIGARO
MWO bring a fresh approach to Mozart’s enduring masterpiece for their 2020 Spring tour. Using Amanda Holden’s English translation filled with ‘uninhibited mirth’ and our own Music Director’s orchestral arrangement of Mozart’s sublime score, our brand-new production will be tailor made in Wales with international performers joined on stage by young talent from the Wales International Academy of Voice.

Join...IAN WAITE & VINCENT SIMONE - ACT TWO
Strictly theatre co presents

Ian Waite and Vincent Simone….Act Two

The Ballroom Boys double act Ian Waite and Vincent Simone are set to return in 2020 with a brand new show - Ian Waite and Vincent Simone….ACT TWO, after the roaring success of their 5 star rated 2019 tour!

The fabulous Strictly Come Dancing stars promise another wonderful evening of old-fashioned variety -...

Gwener 24 Ebrill 2020
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mercher 19 Chwefror 2020
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 1 Chwefror 2020
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 29 Chwefror 2020
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 21 Mawrth 2020
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
 
CROESO i Hafren - Eich canllaw adloniant lleol - canol Cymru a'r Gororau   NEWYDDION DIWEDDARAF o Hafren  
RHAGOR O WYBODAETH o Hafren
FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

CROESO

Croeso

Gobeithiwn yn fawr ein bod wedi gweld cefn yr eira a’r tywydd garw ‘ma. Er ei fod yn dlws iawn mae’n creu problemau i ni yn y theatr wrth gynnal ein sioeau. Felly hoffem ymddiheuro i rheina ohonoch a oedd wedi archebu tocynnau i’r sioeau fe wnaethom ganslo oherwydd yr eira.

Gyda thristwch mawr fe gollwyd ffrind arbennig ar ddechrau mis Mawrth sef y diddanwr amryddawn Ken Dodd. Fu Ken yn perfformio...
MWY O WYBODAETH

 
   RHAGLEN HYDREF 2019 - GWANWYN 2020 ALLAN NAWR!

Mae ein llyfryn diweddaraf ar gael nawr.
Cliciwch i lawrlwytho copi o'r llyfryn yma.

   DYSGU CREATIOL

Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau    Beth am helpu eich ysgol i £1000!

Creative Learning Through The Arts

Credwn y dylai fod gan ein plant a'n pobl ifainc y cyfle i gael eu hysbrydoli a'u cyffroi gan y celfyddydau gorau yng Nghymru. Yn rhan felly o brosiect mawr newydd gan Lywodraeth Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru, sefydlwyd CCC gronfa i roi'r cyfleoedd hynny i'n plant a'n pobl ifainc i ymgysylltu â gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yn rhan arferol o'u profiad dysgu ehangach.

Gall ysgolion ymgeisio am grantiau untro bychain hyd at £1,000. Gellir eu defnyddio i dalu am ymweliadau i ddigwyddiadau celfyddydol o safon mewn theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill o fewn Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch www.arts.wales/ExperiencingTheArts

 
LAWRLWYTHWCH y llyfryn hafren diweddaraf am ganllaw i'r hyn sy'n digwydd y tymor hwn   SUT I DDOD O HYD HAFREN  

LAWRLWYTHO EIN RHAGLEN DDIWEDDARAF
HYDREF 2019
Lawrlwytho copi o'n rhaglen ddiweddaraf o ddigwyddiadau adloniant lleol ar gyfer pob oedran...
LAWRLWYTHO'R rhaglen Hafren gyfredol o ddigwyddiadau..

 

MAP FFORDD LLEOL A CHYSYLLTIADAU
Cliciwch yma i weld ein map lleoliad...
MAP

 

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: