Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
Sioeau sydd i ddod yn y Hafren Darllenwch ein llyfryn Hafren diweddaraf yma Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
JASON DONOVAN & HIS AMAZING MIDLIFE CRISIS SINFONIA CYMRU AND CAROLINE PETHER SALUTE TO THE 1940S - WELSHPOOL TOWN HALL NMTC - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOUR DREAMCOAT PETER PAN JR - NYP THEATRE GROUP


JASON DONOVAN & HIS AMAZING MIDLIFE CRISIS
Jason is delighted to announce that he is extending his Amazing Midlife Crisis Tour into 2019 with a final series of dates. This is a tour with a twist!! These intimate evenings will be a unique opportunity to see him like you’ve never seen him before!

Celebrating his 50th birthday and with a wealth of tantalising tales under his belt, this...


SINFONIA CYMRU AND CAROLINE PETHER
Eric Whitacre October
Grieg Holberg Suite, Op. 40
Barber Adagio for Strings
Vivaldi The Four Seasons

Director Caroline Pether

Join award winning chamber orchestra Sinfonia Cymru, directed by Caroline Pether, for a beautiful and lyrical programme of music by Whitacre, Grieg, Barber and Vivaldi.

From Vivaldi’s popular and evocative The Four Seasons, to the reflective peacefulness of Whitacre’s October, written about the composer’s...


SALUTE TO THE 1940S - WELSHPOOL TOWN HALL
The Ultimate 1940’s Variety Show

A Salute to the 1940’s is a fantastic traditional variety show packed with tributes to the stars of the 40’s. As soon as the audience walk into the room they are transported back in time to the 1940’s with flags, posters, bunting and webbing. The show has everything that any fan of the 1940’s could...NMTC - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOUR DREAMCOAT
Way, way back, many centuries ago... Andrew Lloyd Webber’s biblical rock opera tells the story of Joseph, his dreams and his coat of many colours. A family favourite, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat is full of laughter, dancing and timeless songs that will have everyone clapping along. Join the Newtown Musical Theatre Company as they bring...PETER PAN JR - NYP THEATRE GROUP
Fly away to Neverland with Peter and the Darling children in this adaptation of Disney’s beloved animated film.

Iau 14 Mawrth 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Gwener 12 Hydref 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Gwener 28 Medi 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mercher 17 Hydref 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 13 Hydref 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
 
CROESO i Hafren - Eich canllaw adloniant lleol - canol Cymru a'r Gororau   NEWYDDION DIWEDDARAF o Hafren  
RHAGOR O WYBODAETH o Hafren
FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

CROESO

Croeso

Gobeithiwn yn fawr ein bod wedi gweld cefn yr eira a’r tywydd garw ‘ma. Er ei fod yn dlws iawn mae’n creu problemau i ni yn y theatr wrth gynnal ein sioeau. Felly hoffem ymddiheuro i rheina ohonoch a oedd wedi archebu tocynnau i’r sioeau fe wnaethom ganslo oherwydd yr eira.

Gyda thristwch mawr fe gollwyd ffrind arbennig ar ddechrau mis Mawrth sef y diddanwr amryddawn Ken Dodd. Fu Ken yn perfformio...
MWY O WYBODAETH

 
   AMSEROEDD AGOR HAF

Oriau Yr Hafren o'r 4ydd o fehefin hyd at 24ain o Awst 2018 fydd 9.30yb tan 3.00yp a dau awr cyn bob perfformiad.

   RHAGLEN HAF 2018 ALLAN NAWR!

Mae ein llyfryn Haf 2018 diweddaraf ar gael nawr.
Cliciwch yma i weld neu alw i mewn i'r Swyddfa Docynnau Hafren.


   DYSGU CREATIOL

Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau    Beth am helpu eich ysgol i £1000!

Creative Learning Through The Arts

Credwn y dylai fod gan ein plant a'n pobl ifainc y cyfle i gael eu hysbrydoli a'u cyffroi gan y celfyddydau gorau yng Nghymru. Yn rhan felly o brosiect mawr newydd gan Lywodraeth Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru, sefydlwyd CCC gronfa i roi'r cyfleoedd hynny i'n plant a'n pobl ifainc i ymgysylltu â gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yn rhan arferol o'u profiad dysgu ehangach.

Gall ysgolion ymgeisio am grantiau untro bychain hyd at £1,000. Gellir eu defnyddio i dalu am ymweliadau i ddigwyddiadau celfyddydol o safon mewn theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill o fewn Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch www.arts.wales/ExperiencingTheArts

Ein cynyrchiadau Ysgol sydd i ddod yw:

BIRMINGHAM STAGE COMPANY: HORRIBLE HISTORIES
TERRIBLE TUDORS & AWFUL EGYPTIANS

Dydd Mawrth 27ain Tachwedd - Dydd Sadwrn 1af Rhagfyr 2018


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a Swyddfa Docynnau ar 01686 614555 neu e-bost

 
LAWRLWYTHWCH y llyfryn hafren diweddaraf am ganllaw i'r hyn sy'n digwydd y tymor hwn   SUT I DDOD O HYD HAFREN  

LAWRLWYTHO EIN RHAGLEN DDIWEDDARAF
HYDREF 2018
Lawrlwytho copi o'n rhaglen ddiweddaraf o ddigwyddiadau adloniant lleol ar gyfer pob oedran...
LAWRLWYTHO'R rhaglen Hafren gyfredol o ddigwyddiadau..

 

MAP FFORDD LLEOL A CHYSYLLTIADAU
Cliciwch yma i weld ein map lleoliad...
MAP

 

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: