Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
Sioeau sydd i ddod yn y Hafren Darllenwch ein llyfryn Hafren diweddaraf yma Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
POWYS MONTGOMERY WI CENTENARY VARIETY SHOW BARDD NMTC: CHITTY CHITTY BANG BANG MOVIE MATINEE: STAN & OLLIE JAMES KETCHELL - CHASING EXTREMES


POWYS MONTGOMERY WI CENTENARY VARIETY SHOW
Join us for an evening of songs, sketches and laughs to celebrate 100 years of WI in Montgomeryshire.

To mark this special occasion ladies from the WI groups around the county have come together to form a WI Choir for one night only. You will also be entertained with a variety of songs and sketches designed to make you smile,...


BARDD
Bardd’s Unique Dualingual Global Music Fusion takes a journey from the Bardic Roots of Wales to a Future Funk Disco where everyone’s on The One!

Featuring Martin Daws (Young People’s Laureate Wales 2013-16) and Mr Phormula (Double Wales Beatbox Champion), augmented by outstanding multi-instrumentalists Neil Yates (Trumpet/Bass) and Henry Horrell (Keys/Guitar).

“We bring all that we are together into one beautiful...


NMTC: CHITTY CHITTY BANG BANG
Oh, what a happy time we’ll spend! Let NMTC take you for a magical ride with their autumn production, Chitty Chitty Bang Bang.

The beloved movie comes to life on stage, telling the story of Caractacus Potts, his two children, and a legendary, rundown racing car that flies! Like the Potts family, you’ll be caught up in a fantastic journey...MOVIE MATINEE: STAN & OLLIE
STEVE COOGAN
JOHN C. REILLY

Stan & Ollie wonderfully portrays the unique and precious partnership of the legendary duo as they set out on a tour of Britain in the twilight of their career. Whilst they face an uncertain future the charm and beauty of their performances shine through, making each other and their audiences laugh, re-connecting them with legions of adoring...JAMES KETCHELL - CHASING EXTREMES
Presented by Speakers from the Edge

James Ketchell is the only person on the planet to have summitted Everest, rowed the Atlantic and cycled the world! Despite a serious motorbike accident in 2007, which left his leg shattered and his active lifestyle in jeopardy, in 2014 British adventurer James became the first person to have completed the ‘Ultimate Triathlon’. James...

Gwener 18 Hydref 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 19 Hydref 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Iau 24 Hydref 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mercher 30 Hydref 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 9 Tachwedd 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
 
CROESO i Hafren - Eich canllaw adloniant lleol - canol Cymru a'r Gororau   NEWYDDION DIWEDDARAF o Hafren  
RHAGOR O WYBODAETH o Hafren
FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

CROESO

Croeso

Gobeithiwn yn fawr ein bod wedi gweld cefn yr eira a’r tywydd garw ‘ma. Er ei fod yn dlws iawn mae’n creu problemau i ni yn y theatr wrth gynnal ein sioeau. Felly hoffem ymddiheuro i rheina ohonoch a oedd wedi archebu tocynnau i’r sioeau fe wnaethom ganslo oherwydd yr eira.

Gyda thristwch mawr fe gollwyd ffrind arbennig ar ddechrau mis Mawrth sef y diddanwr amryddawn Ken Dodd. Fu Ken yn perfformio...
MWY O WYBODAETH

 
   RHAGLEN HYDREF 2019 ALLAN NAWR!

Mae ein llyfryn Hydref 2019 diweddaraf ar gael nawr.
Cliciwch i lawrlwytho copi o'r llyfryn yma.

   DYSGU CREATIOL

Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau    Beth am helpu eich ysgol i £1000!

Creative Learning Through The Arts

Credwn y dylai fod gan ein plant a'n pobl ifainc y cyfle i gael eu hysbrydoli a'u cyffroi gan y celfyddydau gorau yng Nghymru. Yn rhan felly o brosiect mawr newydd gan Lywodraeth Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru, sefydlwyd CCC gronfa i roi'r cyfleoedd hynny i'n plant a'n pobl ifainc i ymgysylltu â gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yn rhan arferol o'u profiad dysgu ehangach.

Gall ysgolion ymgeisio am grantiau untro bychain hyd at £1,000. Gellir eu defnyddio i dalu am ymweliadau i ddigwyddiadau celfyddydol o safon mewn theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill o fewn Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch www.arts.wales/ExperiencingTheArts

Ein cynyrchiadau Ysgol sydd i ddod yw:

BIRMINGHAM STAGE COMPANY: TOM GATES
Dydd Mercher 4ydd Rhagfyr - Dydd Gwener 6ed Rhagfyr 2019


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a Swyddfa Docynnau ar 01686 614555 neu e-bost

 
LAWRLWYTHWCH y llyfryn hafren diweddaraf am ganllaw i'r hyn sy'n digwydd y tymor hwn   SUT I DDOD O HYD HAFREN  

LAWRLWYTHO EIN RHAGLEN DDIWEDDARAF
HYDREF 2019
Lawrlwytho copi o'n rhaglen ddiweddaraf o ddigwyddiadau adloniant lleol ar gyfer pob oedran...
LAWRLWYTHO'R rhaglen Hafren gyfredol o ddigwyddiadau..

 

MAP FFORDD LLEOL A CHYSYLLTIADAU
Cliciwch yma i weld ein map lleoliad...
MAP

 

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: