Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
Sioeau sydd i ddod yn y Hafren Darllenwch ein llyfryn Hafren diweddaraf yma Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
ED BYRNE - SPOILER ALERT BLACK DYKE BAND NATIONAL DANCE COMPANY WALES: TERRA FIRMA FILM SCREENING: THE BIG SICK ACOUSTICA: BETH PRIOR


ED BYRNE - SPOILER ALERT
I originally intended to call the show, “I’ll Millennial You in a Minute”, but my promoter considered the title, “off-puttingly baffling”. That’s my own chainsaw in the photo, by the way.
Is life that bad or have we good reason to complain about it? Are we filled with righteous anger at a world...


BLACK DYKE BAND
In 1816 Peter Wharton founded a brass and reed band in the Yorkshire village of Queenshead later to become Queensbury. John Foster, apart from being the founder of Black Dyke Mills, played French Horn in this band. It has been said on many occasions that Black Dyke was formed from it; however this is not strictly true, as Peter Whartons...


NATIONAL DANCE COMPANY WALES: TERRA FIRMA
Choreography by Caroline Finn, Marcos Morau and Mario Bermudez Gil.

Terra Firma tells stories drawn from the very ground on which we build our communities on: The Green House brings the outside in: On a Wes-Anderson style TV set, the ‘stars’ are stuck in a never-ending loop. Beautifully unsettling and full of character. Tundra is a barren landscape where ultra-modern...FILM SCREENING: THE BIG SICK
FROM JUDD APATOW PRODUCER OF BRIDESMAIDS AND TRAINWRECK

Based on the real-life courtship between Kumail Nanjiani and Emily V. Gordon, THE BIG SICK tells the story of Pakistan-born aspiring comedian Kumail (Nanjiani), who connects with grad student Emily (Kazan) after one of his standup sets. However, what they thought would be just a one-night stand blossoms into the real thing, which...ACOUSTICA: BETH PRIOR
2016 saw Beth raise over £7k in a month to produce her debut studio album, record it, market it AND tour it across the UK with her 7-piece Collective and although she appears laid bare for this event and with just a guitar, she is no less spirited. “Beth Prior is a law unto herself. Her songs are carefully structured,...

Mercher 16 Mai 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 24 Mawrth 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Iau 22 Mawrth 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mawrth 27 Mawrth 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mawrth 27 Mawrth 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
 
CROESO i Hafren - Eich canllaw adloniant lleol - canol Cymru a'r Gororau   NEWYDDION DIWEDDARAF o Hafren  
RHAGOR O WYBODAETH o Hafren
FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

CROESO

Croeso

Yn gyntaf hoffwn ddiolch o galon I’n cwsmeriaid a fu’n ein cefnogi ni yn ystod y flwyddyn. Roedd 2017 yn flwyddyn lwyddianus iawn I ni. Nid yn unig a lwyddon ni I agor ein drysau yma yn y theatr, ond fe aethon ni at theatr ar draws gwlad gyda’n ‘Satalite Stages’ ble buon ni’n teithio o amgylch nifer o neuaddau cymunedol er mwyn dod a pherfformiadau gwych at eich stepen drws chi. Mae’n bwysig nodi...
MWY O WYBODAETH

 
   RHAGLEN GWANWYN 2018 ALLAN NAWR!

Mae ein llyfryn Gwanwyn 2018 diweddaraf ar gael nawr.
Cliciwch yma i weld neu alw i mewn i'r Swyddfa Docynnau Hafren.


   DYSGU CREATIOL

Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau    Beth am helpu eich ysgol i £1000!

Creative Learning Through The Arts

Credwn y dylai fod gan ein plant a'n pobl ifainc y cyfle i gael eu hysbrydoli a'u cyffroi gan y celfyddydau gorau yng Nghymru. Yn rhan felly o brosiect mawr newydd gan Lywodraeth Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru, sefydlwyd CCC gronfa i roi'r cyfleoedd hynny i'n plant a'n pobl ifainc i ymgysylltu â gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yn rhan arferol o'u profiad dysgu ehangach.

Gall ysgolion ymgeisio am grantiau untro bychain hyd at £1,000. Gellir eu defnyddio i dalu am ymweliadau i ddigwyddiadau celfyddydol o safon mewn theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill o fewn Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch www.arts.wales/ExperiencingTheArts

Ein cynyrchiadau Ysgol sydd i ddod yw:

THE LOST BOX OF STORIES

Dydd Iau 15fed Mawrth - 10.30yb & 1.30yp

NATIONAL DANCE COMPANY WALES: DISCOVER DANCE
Dydd Gwener 23ain Mawrth - 1.00yp

BIRMINGHAM STAGE COMPANY: HORRIBLE HISTORIES
TERRIBLE TUDORS & AWFUL EGYPTIANS

Dydd Mawrth 27ain Tachwedd - Dydd Sadwrn 1af Rhagfyr 2018

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Swyddfa Docynnau ar 01686 614555 neu e-bost

 
LAWRLWYTHWCH y llyfryn hafren diweddaraf am ganllaw i'r hyn sy'n digwydd y tymor hwn   SUT I DDOD O HYD HAFREN  

LAWRLWYTHO EIN RHAGLEN DDIWEDDARAF
GWANWYN 2018
Lawrlwytho copi o'n rhaglen ddiweddaraf o ddigwyddiadau adloniant lleol ar gyfer pob oedran...
LAWRLWYTHO'R rhaglen Hafren gyfredol o ddigwyddiadau..

 

MAP FFORDD LLEOL A CHYSYLLTIADAU
Cliciwch yma i weld ein map lleoliad...
MAP

 

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: