Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
Sioeau sydd i ddod yn y Hafren Darllenwch ein llyfryn Hafren diweddaraf yma Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
ACOUSTICA - BRIAN COPSEY THE SEARCHERS FILM SCREENING - ROOM OES RHAID I MI DDEFRO/ DO I HAVE TO WAKE UP? HAFREN SUMMER DANCE INTENSIVE


ACOUSTICA - BRIAN COPSEY
As a likkle yout, I started out by forming a band with my four most immediate friends in South London. We sort of peaked one night supporting an unknown Mott The Hoople in Wimbledon. Then in the early seventies the whole pub rock scene started happening, by which time I was seriously into songwriting.

I would do these short support...


THE SEARCHERS
John McNally
Frank Allen
Spencer James
Scott Ottaway

The Searchers remarkable career continues. With such classic hits as, Sweets For My Sweet; Needles and Pins; Don’t Throw Your Love Away; Sugar and Spice and When You Walk In The Room, they have contributed enormously in establishing the UK as the world’s leading nation in the...


FILM SCREENING - ROOM
Starring:
Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen, Sean Bridgers & William H. Macy

Based on the best-selling novel by Emma Donoghue and featuring an Academy Award BAFTA and Golden Globe winning performance from Brie Larson, Room is one of the most acclaimed films of the year. Ma has created a whole universe in ‘Room’ for five-year-old Jack, where they have both...OES RHAID I MI DDEFRO/ DO I HAVE TO WAKE UP?
10.30 Cymraeg/Welsh 1.30pm English/Saesneg

Cerddoriaeth, dawns, hedfan, breuddwydion, byd hudol lle mae hosanau yn troi’n frecwast... a lot fawr o hwyl! Mae Oes Rhaid i Mi Ddeffro yn gynhyrchiad rhyngweithiol i blant ifanc (2 i 8) a’u teuluoedd sy’n wledd i ddychymyg y wylwyr! Mae’r gynulleidfa yn cael cyfle i adeiladu a chreu eu straeon eu hunain mewn perfformiad...HAFREN SUMMER DANCE INTENSIVE
Gwyn Emberton Dance and Ballet Cymru present a week-long workshop this summer at Hafren. The week will end in a short show for family and friends.

7 – 10yrs Morning (9.30am – 12.30pm) £30 per week
11 – 13yrs Morning (9.30am – 12.30pm) and 1pm – 3pm £40 per week
14yrs+ Afternoon (1pm – 6pm) £50 per week

Mawrth 27 Mehefin 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 9 Medi 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mercher 28 Mehefin 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Llun 10 Gorffennaf 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Llun 7 Awst 2017
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
 
CROESO i Hafren - Eich canllaw adloniant lleol - canol Cymru a'r Gororau   NEWYDDION DIWEDDARAF o Hafren  
RHAGOR O WYBODAETH o Hafren
FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

CROESO

Croeso

Mae rhaglen lawn arall yn eich aros dros y misoedd nesaf, gyda gweithgarwch o ran sioeau, digwyddiadau a gwaith addysg yn cynyddu bob blwyddyn. Rydym yn brysurach nag erioed! Byddwn yn cynnal Clybiau Gwyliau Creadigol yn yr haf, a fydd yn rhoi cyfle i’ch plant ddysgu sgiliau newydd, cwrdd â ffrindiau newydd a chael amser da. Yr haf hwn byddwn yn cydweithio â Ballet Cymru a Chwmni Dawns Gwyn Emberton i ddod ag wythnos ragorol...
MWY O WYBODAETH

 

ORIAU AGOR Y SWYDDFA DOCYNNAU
Oriau Yr Hafren o'r 5ed o Fehefin hyd at 29ain o Awst fydd 9.30yb tan 3.00yp a dau awr cyn bob perfformiad. Mae digon o le ar gyfer parcio y tu allan.

-------------------------------------------------
BETH SY'N DIGWYDD YN HAFREN
- MAI 2017

Mae ein cylchlythyr diweddaraf wedi cael ei e-bostio at holl danysgrifwyr ar ddechrau mis Mai 2017, mae copi ohono ar gael yma. Os hoffech chi dderbyn diweddariadau e-bost rheolaidd a gwybodaeth am Hafren, danysgrifiwch i'n Rhestr Bostio os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------
LULU YMA YN YR HYDREF!
Bydd Lulu yn Hafren ym mis Hydref 2017 ar ei thaith fwyaf hyd yma ...'All About The Music'. Am fwy o manylion gweler ein cylchlythyr diweddaraf yma. Os hoffech chi dderbyn diweddariadau e-bost rheolaidd a gwybodaeth am Hafren, danysgrifiwch i'n Rhestr Bostio os gwelwch yn dda.

-------------------------------------------------
BETH SY'N NEWYDD AR GYFER 2017
Whitney Queen of the Night, The Searchers a David Walliams' Awful Auntie yn dod i Hafren yn bellach ymlaen yn y flwyddyn. Am fwy o manylion gweler ein cylchlythyr diweddaraf yma. Os hoffech chi dderbyn diweddariadau e-bost rheolaidd a gwybodaeth am Hafren, danysgrifiwch i'n Rhestr Bostio os gwelwch yn dda.

 
LAWRLWYTHWCH y llyfryn hafren diweddaraf am ganllaw i'r hyn sy'n digwydd y tymor hwn   SUT I DDOD O HYD HAFREN  

LAWRLWYTHO EIN RHAGLEN DDIWEDDARAF
HAF 2017
Lawrlwytho copi o'n rhaglen ddiweddaraf o ddigwyddiadau adloniant lleol ar gyfer pob oedran...
LAWRLWYTHO'R rhaglen Hafren gyfredol o ddigwyddiadau..

 

MAP FFORDD LLEOL A CHYSYLLTIADAU
Cliciwch yma i weld ein map lleoliad...
MAP

 

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: