Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
Sioeau sydd i ddod yn y Hafren Darllenwch ein llyfryn Hafren diweddaraf yma Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
MRS PEACHUMS GUIDE TO LOVE AND MARRIAGE MOVIE MATINEE: CHRISMAS CAROL (1951) THE DAI ROBS CHRISTMAS SHOW MOVIE MATINEE: QUARTET ARRIVAL - THE HITS OF ABBA


MRS PEACHUMS GUIDE TO LOVE AND MARRIAGE
Yn dilyn llwyddiant ysgubol o dros bedwar degawd mae cerddoriaeth y grŵp pop o Sweden ABBA mor boblogaidd ac erioed. Ac fe geir fwynhau’r cyfnod yma unwaith eto, diolch i Arrival – Mae’r sioe ryngwladol wedi ennill nifer o wobrau, ac yn dychwelyd gyda chyngerdd poblogaidd sydd wedi llenwi theatrau dros 20 o wledydd ers 1995. Mae’r sioe...


MOVIE MATINEE: CHRISMAS CAROL (1951)
PLEASE NOTE: THIS FILM WILL BE SHOWN IN BLACK AND WHITE.

This is easily the best screen version of the much loved yuletide tale. The ever-versatile Alastair Sim is impeccable as the miser who comes to see the error of his ways through the promptings of the spirits of Christmas Past, Present and Future. Michael Hordern makes a splendid Jacob...


THE DAI ROBS CHRISTMAS SHOW
Dai Robs’ amazing Xmas show returns for its 4th year with his incredible 10 piece band and more Christmas songs than ever before.

A night guaranteed to kick start your festive season with a warm atmosphere and a collection of Xmas songs, classic covers and a handful of original songs from Dai’s debut album and upcoming 2nd album.MOVIE MATINEE: QUARTET
Beecham House is a retirement home with a difference: it specifically caters for former artistes including one-time opera singers Cissy (Pauline Collins), Reginald (Tom Courtenay) and Wilf (Billy Connolly). Once part of a quartet, the three still take part in an annual concert to celebrate the birthday of composer Giuseppe Verdi. But this year things are complicated by the arrival...ARRIVAL - THE HITS OF ABBA
On the 45th anniversary of their legendary Eurovision win, come and join us to celebrate the music of one of the biggest selling and most iconic bands of all time.

ARRIVAL’s multi award-winning show is returning for 2019 following sell out shows in over 20 different countries worldwide, bringing the magic of ABBA to stages across the UK.
The high-energy production features...

Iau 7 Tachwedd 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mercher 18 Rhagfyr 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 14 Rhagfyr 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mercher 27 Tachwedd 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Gwener 20 Rhagfyr 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
 
CROESO i Hafren - Eich canllaw adloniant lleol - canol Cymru a'r Gororau   NEWYDDION DIWEDDARAF o Hafren  
RHAGOR O WYBODAETH o Hafren
FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

CROESO

Croeso

Gobeithiwn yn fawr ein bod wedi gweld cefn yr eira a’r tywydd garw ‘ma. Er ei fod yn dlws iawn mae’n creu problemau i ni yn y theatr wrth gynnal ein sioeau. Felly hoffem ymddiheuro i rheina ohonoch a oedd wedi archebu tocynnau i’r sioeau fe wnaethom ganslo oherwydd yr eira.

Gyda thristwch mawr fe gollwyd ffrind arbennig ar ddechrau mis Mawrth sef y diddanwr amryddawn Ken Dodd. Fu Ken yn perfformio...
MWY O WYBODAETH

 
   RHAGLEN HYDREF 2019 - GWANWYN 2020 ALLAN NAWR!

Mae ein llyfryn diweddaraf ar gael nawr.
Cliciwch i lawrlwytho copi o'r llyfryn yma.

   DYSGU CREATIOL

Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau    Beth am helpu eich ysgol i £1000!

Creative Learning Through The Arts

Credwn y dylai fod gan ein plant a'n pobl ifainc y cyfle i gael eu hysbrydoli a'u cyffroi gan y celfyddydau gorau yng Nghymru. Yn rhan felly o brosiect mawr newydd gan Lywodraeth Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru, sefydlwyd CCC gronfa i roi'r cyfleoedd hynny i'n plant a'n pobl ifainc i ymgysylltu â gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yn rhan arferol o'u profiad dysgu ehangach.

Gall ysgolion ymgeisio am grantiau untro bychain hyd at £1,000. Gellir eu defnyddio i dalu am ymweliadau i ddigwyddiadau celfyddydol o safon mewn theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill o fewn Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch www.arts.wales/ExperiencingTheArts

Ein cynyrchiadau Ysgol sydd i ddod yw:

BIRMINGHAM STAGE COMPANY: TOM GATES
Dydd Mercher 4ydd Rhagfyr - Dydd Gwener 6ed Rhagfyr 2019


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a Swyddfa Docynnau ar 01686 614555 neu e-bost

 
LAWRLWYTHWCH y llyfryn hafren diweddaraf am ganllaw i'r hyn sy'n digwydd y tymor hwn   SUT I DDOD O HYD HAFREN  

LAWRLWYTHO EIN RHAGLEN DDIWEDDARAF
HYDREF 2019
Lawrlwytho copi o'n rhaglen ddiweddaraf o ddigwyddiadau adloniant lleol ar gyfer pob oedran...
LAWRLWYTHO'R rhaglen Hafren gyfredol o ddigwyddiadau..

 

MAP FFORDD LLEOL A CHYSYLLTIADAU
Cliciwch yma i weld ein map lleoliad...
MAP

 

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: