Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
Sioeau sydd i ddod yn y Hafren Darllenwch ein llyfryn Hafren diweddaraf yma Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
THE ELO SHOW DONE TO DEATH BY JOVE! FOOTLOOSE DANCE SHOWCASE 80S LIVE UK PINK FLOYD EXPERIENCE


THE ELO SHOW
The ELO Show – The World’s greatest tribute to the music and genius of Jeff Lynne & ELO.

Internationally acclaimed musician Brian Cummins brings this stunning show celebrating the music of Jeff Lynne and E.L.O. with a band of amazing musicians including a female string section this will be a fabulous night of hit after hit from such a vast back...


DONE TO DEATH BY JOVE!
Created and performed by
Gavin Robertson & Nicholas Collett

“The 39 Steps” meets Agatha Christie via Holmes and Watson! Who murdered Lady Fanshawe? Why is Matron Maudesley so friendly with one of the guests at the House of Hope and Cures? Why have the sound cues got mixed up? Where’s the set?

A cast of six bring a comic flurry of...


FOOTLOOSE DANCE SHOWCASE
Students from Footloose Dance Group have an opportunity to perform live on stage and showcase their amazing award winning dances for all to see. They promise this will be a night to remember!80S LIVE
You may have heard of throwback Thursday, now it’s time for the ultimate throwback decade -80s Live!

Join us as we travel back in time to one of the most iconic eras of music for an exciting night out – put your hands together and get into the groove as our live band ‘Electric Dreams’ perform over two dozen chart...UK PINK FLOYD EXPERIENCE
Celebrating over 50 Years of one of rock music’s most influential bands, UK Pink Floyd Experience recreate the sights and sounds of the legendary band in concert.

This highly authentic show recreates the atmosphere of Floyd live. Featuring top-flight musicians and complete with video projections, a stunning light show and of course, over 2 hours of incredible music!

Come and share the...

Gwener 18 Medi 2020
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Gwener 20 Mawrth 2020
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Iau 7 Mai 2020
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Iau 17 Rhagfyr 2020
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Gwener 19 Mawrth 2021
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
 
CROESO i Hafren - Eich canllaw adloniant lleol - canol Cymru a'r Gororau   NEWYDDION DIWEDDARAF o Hafren  
RHAGOR O WYBODAETH o Hafren
FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

CROESO

Croeso

Gobeithiwn yn fawr ein bod wedi gweld cefn yr eira a’r tywydd garw ‘ma. Er ei fod yn dlws iawn mae’n creu problemau i ni yn y theatr wrth gynnal ein sioeau. Felly hoffem ymddiheuro i rheina ohonoch a oedd wedi archebu tocynnau i’r sioeau fe wnaethom ganslo oherwydd yr eira.

Gyda thristwch mawr fe gollwyd ffrind arbennig ar ddechrau mis Mawrth sef y diddanwr amryddawn Ken Dodd. Fu Ken yn perfformio...
MWY O WYBODAETH

 
   RHAGLEN GWANWYN 2020 ALLAN NAWR!

Mae ein llyfryn diweddaraf ar gael nawr.
Cliciwch i lawrlwytho copi o'r llyfryn yma.

   DYSGU CREATIOL

Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau    Beth am helpu eich ysgol i £1000!

Creative Learning Through The Arts

Credwn y dylai fod gan ein plant a'n pobl ifainc y cyfle i gael eu hysbrydoli a'u cyffroi gan y celfyddydau gorau yng Nghymru. Yn rhan felly o brosiect mawr newydd gan Lywodraeth Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru, sefydlwyd CCC gronfa i roi'r cyfleoedd hynny i'n plant a'n pobl ifainc i ymgysylltu â gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yn rhan arferol o'u profiad dysgu ehangach.

Gall ysgolion ymgeisio am grantiau untro bychain hyd at £1,000. Gellir eu defnyddio i dalu am ymweliadau i ddigwyddiadau celfyddydol o safon mewn theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill o fewn Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch www.arts.wales/ExperiencingTheArts

 
LAWRLWYTHWCH y llyfryn hafren diweddaraf am ganllaw i'r hyn sy'n digwydd y tymor hwn   SUT I DDOD O HYD HAFREN  

LAWRLWYTHO EIN RHAGLEN DDIWEDDARAF
GWANWYN 2020
Lawrlwytho copi o'n rhaglen ddiweddaraf o ddigwyddiadau adloniant lleol ar gyfer pob oedran...
LAWRLWYTHO'R rhaglen Hafren gyfredol o ddigwyddiadau..

 

MAP FFORDD LLEOL A CHYSYLLTIADAU
Cliciwch yma i weld ein map lleoliad...
MAP

 

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: