Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
Sioeau sydd i ddod yn y Hafren Darllenwch ein llyfryn Hafren diweddaraf yma Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
MA STAGE SCHOOL - ROCK SCHOOL BLACK MAGIC: THE LITTLE MIX SHOW MOVIE MATINEE: MAMMA MIA! - HERE WE GO AGAIN FAWLTY TOWERS GOURMET NIGHT CABARET SHOW GENESIS CONNECTED


MA STAGE SCHOOL - ROCK SCHOOL
School of rock two day workshop in The Hafren.

from 10am until 4pm both days

Join our enthusiastic MA teachers in a two day school of rock inspired workshop.

Learn songs and choreography inspired from the West end musical and participate in improvisational drama exercises subjected to the characters in the show.

Our aim is to build confidence and create a lot...


BLACK MAGIC: THE LITTLE MIX SHOW
A highly energetic tribute show that follows in the footsteps of the award winning girl band, Little Mix.

This iconic 5-star rated show has live vocals and is full of commercial pop-video choreography.

Suitable for kids, tweens, teens and adults alike, The Little Mix Show brings the full pop concert experience to your local theatre.

The Little Mix Show features all of Little...


MOVIE MATINEE: MAMMA MIA! - HERE WE GO AGAIN
Get ready to sing and dance, laugh and love all over again. Ten years after Mamma Mia! The Movie grossed more than $600 million, you’re invited to return to the magical Greek island of Kalokairi in an all-new original musical based on the songs of ABBA.

With the film’s original cast returning and new additions including Lily James, Andy Garcia and...



FAWLTY TOWERS GOURMET NIGHT CABARET SHOW
Basil, Sybil, Manuel and Polly open the notorious dining room at the Fawlty Towers Hotel to the public for a night of theatrical mayhem like no other.

Check in today to relive the pinnacle of the golden era of television comedy and reacquaint yourself with Britain’s most loved characters and scripts. Enjoy three courses of jaw-achingly hilarious fun and the...



GENESIS CONNECTED
Genesis Connected is a tribute show celebrating the music of Genesis and the biggest selling acts connected: Peter Gabriel, Phil Collins and Mike & the Mechanics.

This show has an incredible mix of material, from atmospheric anthems to chart toppers that will get the crowd dancing in the aisles. Hits spanning from the late ’70s onwards including; Turn It On Again,...

Mercher 21 Awst 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 24 Awst 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mercher 28 Awst 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mawrth 17 Medi 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 21 Medi 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
 
CROESO i Hafren - Eich canllaw adloniant lleol - canol Cymru a'r Gororau   NEWYDDION DIWEDDARAF o Hafren  
RHAGOR O WYBODAETH o Hafren
FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

CROESO

Croeso

Gobeithiwn yn fawr ein bod wedi gweld cefn yr eira a’r tywydd garw ‘ma. Er ei fod yn dlws iawn mae’n creu problemau i ni yn y theatr wrth gynnal ein sioeau. Felly hoffem ymddiheuro i rheina ohonoch a oedd wedi archebu tocynnau i’r sioeau fe wnaethom ganslo oherwydd yr eira.

Gyda thristwch mawr fe gollwyd ffrind arbennig ar ddechrau mis Mawrth sef y diddanwr amryddawn Ken Dodd. Fu Ken yn perfformio...
MWY O WYBODAETH

 
   RHAGLEN HYDREF 2019 ALLAN NAWR!

Mae ein llyfryn Hydref 2019 diweddaraf ar gael nawr.
Cliciwch i lawrlwytho copi o'r llyfryn yma.

   DYSGU CREATIOL

Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau    Beth am helpu eich ysgol i £1000!

Creative Learning Through The Arts

Credwn y dylai fod gan ein plant a'n pobl ifainc y cyfle i gael eu hysbrydoli a'u cyffroi gan y celfyddydau gorau yng Nghymru. Yn rhan felly o brosiect mawr newydd gan Lywodraeth Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru, sefydlwyd CCC gronfa i roi'r cyfleoedd hynny i'n plant a'n pobl ifainc i ymgysylltu â gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yn rhan arferol o'u profiad dysgu ehangach.

Gall ysgolion ymgeisio am grantiau untro bychain hyd at £1,000. Gellir eu defnyddio i dalu am ymweliadau i ddigwyddiadau celfyddydol o safon mewn theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill o fewn Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch www.arts.wales/ExperiencingTheArts

Ein cynyrchiadau Ysgol sydd i ddod yw:

BIRMINGHAM STAGE COMPANY: TOM GATES
Dydd Mercher 4ydd Rhagfyr - Dydd Gwener 6ed Rhagfyr 2019


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a Swyddfa Docynnau ar 01686 614555 neu e-bost

 
LAWRLWYTHWCH y llyfryn hafren diweddaraf am ganllaw i'r hyn sy'n digwydd y tymor hwn   SUT I DDOD O HYD HAFREN  

LAWRLWYTHO EIN RHAGLEN DDIWEDDARAF
HYDREF 2019
Lawrlwytho copi o'n rhaglen ddiweddaraf o ddigwyddiadau adloniant lleol ar gyfer pob oedran...
LAWRLWYTHO'R rhaglen Hafren gyfredol o ddigwyddiadau..

 

MAP FFORDD LLEOL A CHYSYLLTIADAU
Cliciwch yma i weld ein map lleoliad...
MAP

 

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: