Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
Sioeau sydd i ddod yn y Hafren Darllenwch ein llyfryn Hafren diweddaraf yma Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
BBC NATIONAL ORCHESTRA OF WALES DEMENTIA FRIENDLY FILM: CARRY ON UP THE KHYBER GENESIS CONNECTED MOVIE MATINEE: ALL IS TRUE SONS OF PITCHES


BBC NATIONAL ORCHESTRA OF WALES
Scenes and Stories

With his vivid illustrations coming to life at his easel and projected onto a large screen, illustrator James Mayhew will paint live to the gorgeously melodic, strikingly dramatic music of Humperdinck, Dukas, Grieg and Mussorgsky.


DEMENTIA FRIENDLY FILM: CARRY ON UP THE KHYBER
Classic `Carry On’ set in India during the 1890s. Sir Sidney Ruff-Diamond is looking after the British outpost near the Khyber Pass. Protected by the kilted Third Foot and Mouth regiment, you’d think they were safe, but the Khasi of Kalabar has other ideas. With Sid James, Kenneth Williams, Charlie Hawtrey and Joan Sims.

These relaxing and intimate screenings are suitable...


GENESIS CONNECTED
Genesis Connected is a tribute show celebrating the music of Genesis and the biggest selling acts connected: Peter Gabriel, Phil Collins and Mike & the Mechanics.

This show has an incredible mix of material, from atmospheric anthems to chart toppers that will get the crowd dancing in the aisles. Hits spanning from the late ’70s onwards including; Turn It On Again,...MOVIE MATINEE: ALL IS TRUE
KENNETH BRANAGH
JUDI DENCH
IAN McKELLEN

“TRULY POWERFUL” THE TIMES

Kenneth Branagh’s All Is True is a portrait of William Shakespeare during the last three years of his life, as he leaves London and returns to his family in Stratfordupon-Avon. The film follows Shakespeare as he strives to bridge the distance between himself and his wife and two...SONS OF PITCHES
Ready to go on a journey like no other? This Autumn, Winners of BBC’s ‘The Naked Choir’, The Sons of Pitches are taking you on an A Cappella journey ‘Around The World’!

They’ve sung 100 UK number ones in one night, they’ve channel hopped around the world of television but now they are singing songs from all over planet Earth. The...

Sul 22 Medi 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Gwener 20 Medi 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 21 Medi 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mercher 25 Medi 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Iau 31 Hydref 2019
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
 
CROESO i Hafren - Eich canllaw adloniant lleol - canol Cymru a'r Gororau   NEWYDDION DIWEDDARAF o Hafren  
RHAGOR O WYBODAETH o Hafren
FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

CROESO

Croeso

Gobeithiwn yn fawr ein bod wedi gweld cefn yr eira a’r tywydd garw ‘ma. Er ei fod yn dlws iawn mae’n creu problemau i ni yn y theatr wrth gynnal ein sioeau. Felly hoffem ymddiheuro i rheina ohonoch a oedd wedi archebu tocynnau i’r sioeau fe wnaethom ganslo oherwydd yr eira.

Gyda thristwch mawr fe gollwyd ffrind arbennig ar ddechrau mis Mawrth sef y diddanwr amryddawn Ken Dodd. Fu Ken yn perfformio...
MWY O WYBODAETH

 
   RHAGLEN HYDREF 2019 ALLAN NAWR!

Mae ein llyfryn Hydref 2019 diweddaraf ar gael nawr.
Cliciwch i lawrlwytho copi o'r llyfryn yma.

   DYSGU CREATIOL

Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau    Beth am helpu eich ysgol i £1000!

Creative Learning Through The Arts

Credwn y dylai fod gan ein plant a'n pobl ifainc y cyfle i gael eu hysbrydoli a'u cyffroi gan y celfyddydau gorau yng Nghymru. Yn rhan felly o brosiect mawr newydd gan Lywodraeth Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru, sefydlwyd CCC gronfa i roi'r cyfleoedd hynny i'n plant a'n pobl ifainc i ymgysylltu â gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yn rhan arferol o'u profiad dysgu ehangach.

Gall ysgolion ymgeisio am grantiau untro bychain hyd at £1,000. Gellir eu defnyddio i dalu am ymweliadau i ddigwyddiadau celfyddydol o safon mewn theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill o fewn Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch www.arts.wales/ExperiencingTheArts

Ein cynyrchiadau Ysgol sydd i ddod yw:

BIRMINGHAM STAGE COMPANY: TOM GATES
Dydd Mercher 4ydd Rhagfyr - Dydd Gwener 6ed Rhagfyr 2019


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a Swyddfa Docynnau ar 01686 614555 neu e-bost

 
LAWRLWYTHWCH y llyfryn hafren diweddaraf am ganllaw i'r hyn sy'n digwydd y tymor hwn   SUT I DDOD O HYD HAFREN  

LAWRLWYTHO EIN RHAGLEN DDIWEDDARAF
HYDREF 2019
Lawrlwytho copi o'n rhaglen ddiweddaraf o ddigwyddiadau adloniant lleol ar gyfer pob oedran...
LAWRLWYTHO'R rhaglen Hafren gyfredol o ddigwyddiadau..

 

MAP FFORDD LLEOL A CHYSYLLTIADAU
Cliciwch yma i weld ein map lleoliad...
MAP

 

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: