Coming Soon!

Black RAT Productions and Blackwood Miners’ Institute
present a co-production of

The Invisible Man

Black RAT Productions are back in theatres at last and to celebrate they have created a wonderfully original take on HG Wells' classic sci-fi horror. It is Wales, 1933. The Invisible Man starring Claude Rains is terrifying cinema audiences worldwide.
Supported by Arts Council Wales

BOOK TICKETS HERE


Cynlluniwch eich ymweliad: Detholiad o Beth Sydd Ymlaen

Os hoffech siarad ag aelod o staff ynglŷn â'n sioeau sydd ar y gweill, y gweithdai cymunedol neu'r ganolfan gynadledda, Anfonwch e-bost: neu ffoniwch 01686 948100 os gwelwch yn dda.

Jones Bach </br> Summer Dance School

Ysgol Ddawns
Haf Jones Bach

Mae ein gweithdai Haf
poblogaidd yn dychwelyd!
Dydd Llun 15 Awst 2022

ARCHEBWCH

Scott Quinnell

Scott Quinnell

The Lion Speaks Tonight
Dydd Sadwrn 17 Medi 2022

ARCHEBWCH

Black Umfolosi

Black Umfolosi

Mae’r grŵp dawns ac acappella a gydnabyddir yn fyd-eang
Dydd Iau 22 Medi 2022

ARCHEBWCH

Tylwyth

Tylwyth

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr y Sherman
Dydd Gwener 21 Hydref 2022

ARCHEBWCH

That'll Be The Day

That'll Be The Day

Prif sioe Roc a Rôl y DU
Dydd Iau 3 Tachwedd 2022

ARCHEBWCH

90s Live

90au Yn Fyw

Mae'n amser ar gyfer 90s Live!
Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022

ARCHEBWCH

Hafren Conference Centre

HURIO LLEOLIAD Y Brif Gyrchfan Cynadleddau a Chyfarfodydd yng Nghanolbarth Cymru

Mae awditoriwm y theatr a'n hystafelloedd cynadledda wedi'u cyfarparu'n llawn ar gael ar gyfer cynadleddau, cyfarfodydd busnes a digwyddiadau arbennig. Gydag arlwyo sy'n gweddu i bob gofyniad, mae'r theatr yn cynnig amgylchedd proffesiynol ac addas i fusnes, sy'n hyblyg wrth ddarparu ar gyfer amrediad mawr o niferoedd o ddeg ac i fyny.

Darllenwch Ymlaen...
COMMUNITY AND OUTREACH

CYMUNED AC ALLGYMORTH Gweithdai a Dosbarthiadau

Mae Hafren yn defnyddio pŵer y celfyddydau i gyfoethogi bywydau pobl, gan greu cysylltiadau i roi cyfle i bobl ddarganfod mwy am y celfyddydau a'u creadigrwydd eu hunain. Mae gwaith ymgysylltu yn ein cymunedau lleol wedi datblygu ar garlam ac erbyn hyn mae Hafren yn gartref i nifer o weithgareddau cymryd rhan ac a arweinir gan y gymuned sy'n cynyddu trwy'r amser, y maent yn herio ac yn ysbrydoli.

Darllenwch Ymlaen...