Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
Sioeau sydd i ddod yn y Hafren Darllenwch ein llyfryn Hafren diweddaraf yma Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS BRO HAFREN 2018 OPERA GALA CONCERT -  FRIENDS OF MWO MOVIE MATINEE: FILM STARS DONT DIE IN LIVERPOOL NATIONAL YOUTH BRASS BAND OF WALES HAFREN RISING STARS SUMMER SCHOOL


EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS BRO HAFREN 2018
Dydd Gwener 20 a Dydd Sadwrn 21 Gorffennaf 2018

2 sesiwn y dydd 10.30 y.b. a 6.00 y.h. Mynediad £6 y sesiwn neu £10 am 2 sesiwn

Plant am ddim

EISTEDDFOD TALAITH A CHADAIR POWYS BRO HAFREN 2018 Friday 20th & Saturday 21st July 2018 2 sessions a day 10.30am and 6.00pm Entry £6 a session or £10 for 2 sessions...


OPERA GALA CONCERT - FRIENDS OF MWO
Held at The Music Room, Gregynog Hall, Near Newtown

Join the Friends of Mid Wales Opera for their annual fundraising summerís evening of opera in the magnificent Music Room at Gregynog Hall.

This specially devised concert will be led by the superb pianist Charlotte Forrest whose previous concerts for MWO have proved hugely enjoyable. She will be joined by young...


MOVIE MATINEE: FILM STARS DONT DIE IN LIVERPOOL
BASED ON THE TRUE STORY OF GLORIA GRAHAME AND PETER TURNERíS UNLIKELY HOLLYWOOD ROMANCE

A May-December romance blooms between a young English actor named Peter Turner (Jamie Bell) and aging Hollywood movie star Gloria Grahame (Annette Bening). When the actress develops terminal cancer, Turner cares for her while she stays at his familyís home in Liverpool.

Directed by Paul McGuigan, Film...NATIONAL YOUTH BRASS BAND OF WALES
Conductor: Philip Harper
Soloist: Daniel Thomas (Euphonium)

Programme to include:

Golland; Euphonium Concerto No.1
Crausatz; Balkan Dance
Harper; East meets West
The NYBBW is thrilled to welcome back Philip Harper (Cory Brass Band) as conductor and former member Daniel Thomas (Principal Euphonium of Black Dyke Brass Band) as soloist. Featuring a fantastic variety of music, played...HAFREN RISING STARS SUMMER SCHOOL
HAFREN RISING STARS SUMMER SCHOOL

MONDAY 30th July to FRIDAY 3rd August 2018

10am to 4pm


Claire Evans
Drama & Singer Teacher

Cathy Beech
Vocal Coach

FOR 6 TO 16 YEAR OLDS £100 (for 5 days)

A five day workshop offering a fantastic opportunity to develop skills in acting, singing and dancing. The children will learn various monologues, develop characters, sing and perform songs and...

Gwener 20 Gorffennaf 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sul 22 Gorffennaf 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Mercher 25 Gorffennaf 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Sadwrn 28 Gorffennaf 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
Llun 30 Gorffennaf 2018
ARCHEBU sioe hon yma  MWY o wybodaeth am y sioe hon
 
CROESO i Hafren - Eich canllaw adloniant lleol - canol Cymru a'r Gororau   NEWYDDION DIWEDDARAF o Hafren  
RHAGOR O WYBODAETH o Hafren
FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

CROESO

Croeso

Gobeithiwn yn fawr ein bod wedi gweld cefn yr eira a’r tywydd garw ‘ma. Er ei fod yn dlws iawn mae’n creu problemau i ni yn y theatr wrth gynnal ein sioeau. Felly hoffem ymddiheuro i rheina ohonoch a oedd wedi archebu tocynnau i’r sioeau fe wnaethom ganslo oherwydd yr eira.

Gyda thristwch mawr fe gollwyd ffrind arbennig ar ddechrau mis Mawrth sef y diddanwr amryddawn Ken Dodd. Fu Ken yn perfformio...
MWY O WYBODAETH

 
   AMSEROEDD AGOR HAF

Oriau Yr Hafren o'r 4ydd o fehefin hyd at 24ain o Awst 2018 fydd 9.30yb tan 3.00yp a dau awr cyn bob perfformiad.

   RHAGLEN HAF 2018 ALLAN NAWR!

Mae ein llyfryn Haf 2018 diweddaraf ar gael nawr.
Cliciwch yma i weld neu alw i mewn i'r Swyddfa Docynnau Hafren.


   DYSGU CREATIOL

Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau    Beth am helpu eich ysgol i £1000!

Creative Learning Through The Arts

Credwn y dylai fod gan ein plant a'n pobl ifainc y cyfle i gael eu hysbrydoli a'u cyffroi gan y celfyddydau gorau yng Nghymru. Yn rhan felly o brosiect mawr newydd gan Lywodraeth Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru, sefydlwyd CCC gronfa i roi'r cyfleoedd hynny i'n plant a'n pobl ifainc i ymgysylltu √Ę gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yn rhan arferol o'u profiad dysgu ehangach.

Gall ysgolion ymgeisio am grantiau untro bychain hyd at £1,000. Gellir eu defnyddio i dalu am ymweliadau i ddigwyddiadau celfyddydol o safon mewn theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill o fewn Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch www.arts.wales/ExperiencingTheArts

Ein cynyrchiadau Ysgol sydd i ddod yw:

BIRMINGHAM STAGE COMPANY: HORRIBLE HISTORIES
TERRIBLE TUDORS & AWFUL EGYPTIANS

Dydd Mawrth 27ain Tachwedd - Dydd Sadwrn 1af Rhagfyr 2018


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a Swyddfa Docynnau ar 01686 614555 neu e-bost

 
LAWRLWYTHWCH y llyfryn hafren diweddaraf am ganllaw i'r hyn sy'n digwydd y tymor hwn   SUT I DDOD O HYD HAFREN  

LAWRLWYTHO EIN RHAGLEN DDIWEDDARAF
HAF 2018
Lawrlwytho copi o'n rhaglen ddiweddaraf o ddigwyddiadau adloniant lleol ar gyfer pob oedran...
LAWRLWYTHO'R rhaglen Hafren gyfredol o ddigwyddiadau..

 

MAP FFORDD LLEOL A CHYSYLLTIADAU
Cliciwch yma i weld ein map lleoliad...
MAP

 

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: