Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
SWYDDFA DOCYNNAU YMHOLIADAU: 01686 614555 | Ebost: Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
BWYTY THEMÂU

Mae Bwyty Themes yn NPTC Drenewydd wedi lawnsio tymor newydd o nosweithiau themau, gan gynnwys Gourment y Gaeaf, Blas or Affrig, Cinio Chwech Glwad a Phowys ar Blat. Gweler isod ein set nesaf o nosweithiau themau sydd wedi ei trefnu.

Dyddiad Thema Pris
Am archebion, ffoniwch 01686 614555.

Dywed Sue Lloyd-Jones: "Maer Bwyty wedi profi yn llwyddiant mawr gyda aelodaur cyhoedd ac rwyn hynnod o falch or myfyrwyr au tiwtoriaid am eu holl ymdrechion. Maent yn dangos cyd-weithio tîm penigamp ac yn darparu profiad bwyta o safon uchel iawn. Yn ogystal maer adran yn dathlu y rhifau mwyaf erioed o fyfyrwyr yn cofrestru ar ein cyrsiau Lletygarwch ac Arwlyo ar lefel un, dau a thri yn y flwyddyn academaidd hon."

Os hoffech dderbyn manylion am nosweithiau themau yn y dyfodol, yna galwch 01686 614555 neu ewch i ymweld â gwefan www.nptcgroup.ac.uk/themes
Am archebion bwyta, galwch 0845 4086 215.


Student during service at Themes Restaurant, part of Coleg Powys Catering and Hospitality Courses.
One of the varied dishes served at Themes Restaurant, part of Coleg Powys.

One of the Coleg Powys students preparing a dessert.
A top class dining experience at Themes Restaurant.

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: