Eich ymweliad: Cynllun Seddau

Cliciwch ar yr eiconau isod neu sgroliwch i lawr am wybodaeth bellach.

Seating Plan
Disabled Access
Terms & Conditions

Cynllun Seddau

Dyma Gynllun Seddau Cadw Pellter Cymdeithasol (2m).


Noder, nid yw bob yn ail res (wedi'i chysgodi mewn glas) ar gael.
  • Seddau Du yn y Canol - Seddau wedi'u tynnu i ddarparu eil ganolog.
  • Yr holl seddau glas - heb fod ar gael i'w defnyddio fel seddau neu fel estyniad i'ch ardal ar gyfer rhoi cotiau neu fagiau.
  • Yr holl seddau sydd â rhif - ar gael i brynu tocynnau ar eu cyfer.
  • Rhes AA - 4 Cadair Olwyn gydag 1 gofalwr yr un.
  • Dim gwarbaciau neu fagiau mawr (Gellir caniatáu bagiau bach a phyrsiau).
  • Dim Bwyd a Diod oni bai y caiff ei brynu o Hafren a'i gludo i'ch sedd.
  • Dim Cotiau Mawr
Gynllun Seddau Cadw Pellter Cymdeithasol

Cliciwch yma i lawrlwytho fersiwn y gellir ei argraffu o'r cynllun seddau.


Hafren Auditorium

Eich ymweliad: Awditoriwm Hafren

Mae'r awditoriwm yn darparu ar gyfer hyd at uchafswm o 548 yn null theatr a 220 yn null cabaret.

Nodir na ellir defnyddio'r blaenlwyfan ar gyfer cynulleidfaoedd mwy (500+). Mae dau falconi sefydlog sydd â 100 o seddau'n ymestyn o flaen yr awditoriwm i'r cefn. Gellir tynnu'r uned o seddau canolog i adael ardal arwynebedd llawr clir o tua 12m x 12m. Mae 100 o seddau rhydd ar gael.

Awditoriwm Hafren
Awditoriwm Hafren
Awditoriwm Hafren

Cyfleusterau Hafren

Mae drws llwyfan ar yr ochr ddeheuol yn arwain at yr ardal ystafell wisgo ddeulawr. Mae chwe ystafell wisgo; dwy brif ystafell wisgo ac un corws ar y llawr gwaelod a threfniad tebyg uwchlaw ar y llawr cyntaf. Lleolir toiledau a chawodydd rhyw gymysg ar y ddau lawr. Does dim 'ystafell werdd'. Mae ardal gegin fach ar gael ar ben grisiau'r llawr gwaelod ond yn anffodus ni chaniateir unrhyw gyfleusterau cegin yma.

Blaen Tŷ

Mae'r Blaen Tŷ yn cynnwys y cyntedd/swyddfa docynnau, gydag oriel, car a siop coffi gyfagos. Mae'r lleoliad marsiandïaeth yn y cyntedd fel arfer.

Bar ac Oriel Hafren
Oriel Hafren
Bar Hafren

Polisi Ysmygu Hafren

Mae'r adeilad wrth gwrs yn gweithredu polisi dim ysmygu, gan gynnwys sigaréts electronig. Caniateir ysmygu ar y tu allan yn unig mewn ardaloedd dynodedig. DS. Ni chaniateir ysmygu fel rhan o berfformiad o dan unrhyw amgylchiadau yng Nghymru.

Maes Parcio Hafren

Mae'r maes parcio ar gael am ddim gyfagos â'r theatr. Mae mynediad mewn cadair olwyn yn bosib i ardal y llwyfan (o Ddrws y Llwyfan), llawr yr awditoriwm a'r holl ardaloedd blaen tŷ. Mae pedwar lle parcio i'r anabl ar gael ar sail y cyntaf i'r felin.