Beth Sydd Ymlaen: Dementia Gyfeillgar


Ymddiheurwn - Does dim sioeau yn y gronfa ddata ar hyn o brydPROFIAD DEALL DEMENTIA HAFREN
Yma yn Hafren rydym yn rhan o'r gymuned Deall Dementia.
Mae ein rhaglen deall dementia yn annog pawb i rannu cyfrifoldeb dros sicrhau bod pobl sydd â dementia yn teimlo eu bod yn cael eu deall a'u gwerthfawrogi. Rydym yn cynnig cyngherddau esmwyth a chartrefol sy'n addas ar gyfer pobl sy'n byw gyda dementia, eu cyfeillion, eu teulu a'u gofalwyr.

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am ein polisi deall dementia neu i drafod gofynion penodol, cysylltwch â'n Swyddog Ymgysylltu a'r Gymuned, Mel Pettit ar 01686 948101 - Opsiwn 3.

Ffilmiau'r Prynhawn
Cyfeillion Dementia
Llwyfannau Ategol Hafren