Beth Sydd Ymlaen: Llwyfannau Ategol


Mid Wales Opera: </br> Il Tabarro </br> Theatr Holroyd, Croesoswallt -  19eg Hyd 2021 7:30PM

ARCHEBWCH 19eg Hyd 2021 7:30PM
Mid Wales Opera:
Il Tabarro
Theatr Holroyd, Croesoswallt

Mwy o Wybodaeth...

Mid Wales Opera: </br> Il Tabarro </br> Neuadd Goffa Trefeglwys -  23ain Hyd 2021 7:30PM

ARCHEBWCH 23ain Hyd 2021 7:30PM
Mid Wales Opera:
Il Tabarro
Neuadd Goffa Trefeglwys

Mwy o Wybodaeth...RHAGLEN LLWYFANNAU TEITHIOL HAFREN
Mae Llwyfannau Teithiol Hafren yn rhoi Hafren wrth wraidd y cymunedau a wasanaethwn. Rydym yn cydweithio'n agos â chwmnïau teithio amrywiol i gyflwyno gwaith o safon uchel ar raddfa lai ar draws Sir Drefaldwyn a'r tu hwnt, gan ymestyn ymgyrhaeddiad a dylanwad a darparu cyfleoedd i bentrefi na fyddent ar gael iddynt fel arall. Yn flaenorol rydym wedi mynd â dawns ac opera i Drefaldwyn, Llandinam, Abermiwl a Buttington Trewern.

Ffilmiau'r Prynhawn
Cyfeillion Dementia
Llwyfannau Ategol Hafren