Beth Sydd Ymlaen: Llwyfannau Ategol


Ymddiheurwn - Does dim sioeau yn y gronfa ddata ar hyn o brydRHAGLEN LLWYFANNAU TEITHIOL HAFREN
Mae Llwyfannau Teithiol Hafren yn rhoi Hafren wrth wraidd y cymunedau a wasanaethwn. Rydym yn cydweithio'n agos â chwmnïau teithio amrywiol i gyflwyno gwaith o safon uchel ar raddfa lai ar draws Sir Drefaldwyn a'r tu hwnt, gan ymestyn ymgyrhaeddiad a dylanwad a darparu cyfleoedd i bentrefi na fyddent ar gael iddynt fel arall. Yn flaenorol rydym wedi mynd â dawns ac opera i Drefaldwyn, Llandinam, Abermiwl a Buttington Trewern.

Ffilmiau'r Prynhawn
Cyfeillion Dementia
Llwyfannau Ategol Hafren