Swyddfa Docynnau Hafren 01686 948100

Cefnogwch Yr Hafren

Cefnogwch Hafren a'r Celfyddydau: Rhoddion

Mae rhodd ariannol uniongyrchol - o unrhyw swm - yn helpu i gefnogi'r Hafren a'i rhaglen celfyddydau cymunedol eang. Rydym yn credu ym mhŵer y celfyddydau i drawsnewid cymdeithas a newid a chyfoethogi bywydau, dychmygu dulliau newydd o feddwl a bodoli, er mwyn rhannu a dangos ein potensial fel bodau dynol. Rydym yn credu y dylai'r celfyddydau fod yn agored i bawb, o'r ifanc i'r hen.

Rydym yn anfon ein dymuniadau gorau ac yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn fawr. Diolch.