Cefnogwch Yr Hafren

Cefnogwch Ni

Gwirfoddoli

Mae'r Theatr yn gyrchfan brysur, gyda thros 100 o ddigwyddiadau a sgriniadau sinema bob blwyddyn. Ar gyfer pob digwyddiad, mae tîm o wirfoddolwyr blaen tŷ ymroddedig yn gweithio ar ddrysau'r theatr i groesawu cwsmeriaid, gwirio eu tocynnau a'u dangos nhw i'w seddau (yn ogystal â chyflawni nifer o gyfrifoldebau eraill!). I ddweud diolch iddynt am eu cymorth, mae'r gwirfoddolwyr wedyn yn cael gweld y sioe y maent yn ei helpu am ddim - mae hynny'n cynnwys popeth o theatr fyw, comedi, bandiau byw a'r ffilmiau sinema diweddaraf. Mae'n ffordd wych o weld cynifer o berfformiadau a sgriniadau ag y gallwch heb dorri'r banc, ac i fod yn rhan o dîm cyfeillgar o gyd-selogion y celfyddydau.

Felly os ydych yn frwd dros gynyrchiadau byw gwych a sinema anhygoel ac mae gennych awydd am ymuno â thîm gwirfoddolwyr yr Hafren, hoffem glywed oddi wrthych yn fawr. I gael mwy o fanylion am sut i gymryd rhan, cysylltwch â Mark Michaels ar 01686 614555 neu gyrrwch e-bost iddo yn

Rhoddion

Mae rhodd ariannol uniongyrchol - o unrhyw swm - yn helpu i gefnogi'r Hafren a'i rhaglen celfyddydau cymunedol eang. Rydym yn credu ym mhŵer y celfyddydau i drawsnewid cymdeithas a newid a chyfoethogi bywydau, dychmygu dulliau newydd o feddwl a bodoli, er mwyn rhannu a dangos ein potensial fel bodau dynol. Rydym yn credu y dylai'r celfyddydau fod yn agored i bawb, o'r ifanc i'r hen.

Rydym yn anfon ein dymuniadau gorau ac yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn fawr. Diolch.