Cysylltwch â Hafren

Cysylltwch â Hafren

Hafren

Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd, Powys SY16 4HU
Ffôn: 01686 948100 | E-bost:

Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

Mae ein Swyddfa Docynnau bellach ar agor. Mae'r amseroedd agor cyhoeddus newydd fel a ganlyn:

Diwrnod Oriau Agor
Dydd Llun 09:30 - 14:30
Dydd Mawrth AR GAU
Dydd Mercher 09:30 - 14:30
Dydd Iau 09:30 - 14:30
Dydd Gwener 09:30 - 14:30
Dydd Sadwrn AR GAU
Dydd Sul AR GAU

* Os ydych chi'n teithio i mewn yn benodol i ymweld â'r Swyddfa Docynnau, gwiriwch ei bod ar agor. Gobeithiwn na welwn unrhyw darfu, ond mae staff Hafren yn destun cyfyngiadau Covid a phe bai unrhyw un wedi'i nodi fel Cyswllt Covid uniongyrchol ac / neu yn cael prawf positif, ni fyddant yn dod i'r gwaith. Gall hyn olygu y bydd gofyn i ni gau ar fyr rybudd. Cysylltwch â ni ar 01686 948100.

Mae ein gwefan newydd ei dylunio ar gael wrth gwrs a gall cwsmeriaid brynu tocynnau trwyddi, yma, yn ogystal â galw i mewn i'r Swyddfa Docynnau. Wrth ymweld â'r Swyddfa Docynnau, gofynnwn i bob ymwelydd wisgo mwgwd, defnyddio'r glanweithydd dwylo a ddarperir a pharchu pellter cymdeithasol rhwng ei gilydd. Gan fod y Swyddfa Docynnau wrth y prif ddrysau, hwn yw'r pwynt cyrraedd ac ymadael o hyd. Byddwch yn ymwybodol bod myfyrwyr y Coleg wedi dychwelyd i'r safle, ac os ydych am ddefnyddio'r toiledau mae posibilrwydd o orfod ciwio. Os hoffech siarad ag aelod o staff ynghylch ein sioeau, ein gweithdai cymunedol neu ein canolfan gynadledda sydd ar ddod, e-bostiwch neu ffoniwch 01686 948100.


Adborth gan Gwsmeriaid

Rydym yn gweithio trwy'r amser i wella cyfleusterau theatr, cymunedol, addysg a chynadledda Hafren. Mae eich adborth yn ein helpu i greu profiad gwell ar eich cyfer chi a'n cwsmeriaid i gyd. Rydym yn croesawu eich meddyliau a'ch awgrymiadau felly mae croeso i chi yrru neges atom.


Cwrdd â'r tîm

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys, cysylltwch â Swyddfa Docynnau Hafren ar 01686 948100. Fel arall, os oes angen i chi siarad â rhywun penodol, gyrrwch e-bost at yr unigolyn perthnasol isod.

Sara Clutton - Rheolwr y Theatr
Ffôn: 01686 948101 - Opsiwn 5
E-bost:


Del Thomas - Goruchwylydd Marchnata
Ffôn: 01686 948101 - Opsiwn 2
E-bost:

Mark Michaels - Goruchwylydd Blaen Tŷ
Ffôn: 01686 948101 - Opsiwn 4
E-bost:

Sharon Hibbott-Preston - Swyddog Marchnata
Ffôn: 01686 948101 - Opsiwn 2
E-bost:

Iain Humphreys / Mark Raymer - Technegwyr
Ffôn: 01686 948101 - Opsiwn 6
E-bost:

Tamsin Colucci - Cynorthwy-ydd y Swyddfa Docynnau
Ffôn: 01686 948100
E-bost:


Cymuned / Addysg

Melanie Pettit - Swyddog Ymgysylltu â'r Gymuned
Ffôn: 01686 948101 - Opsiwn 3
E-bost:

Cynadleddau

Lorna Davies - Cydlynydd Cynadledda/Cynorthwy-ydd y Swyddfa Docynnau
Ffôn: 01686 948101 - Opsiwn 1
E-bost:


Map o'r Lleoliad