Wedi'i chanslo: Sioe Syr Ranulph Fiennes

O ganlyniad i amgylchiadau annisgwyl mae'r tîm cynhyrchu ar gyfer Syr Ranulph Fiennes wedi canslo ei sioe oedd ar ddod gyda ni ddydd Gwener 28ain Ionawr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi. Cysylltwch â’n tîm Swyddfa Docynnau ar 01686 614555 i drefnu eich ad-daliad. Mae oriau agor y Swyddfa Docynnau yma.


Diweddariad: Sut i gael gafael ar Bàs COVID y GIG

O 15 Tachwedd ymlaen, bydd angen i unigolion ddangos Pàs COVID y GIG i gael mynediad i'r sinema, theatr a neuaddau cyngerdd ar draws Cymru. Bydd angen i unrhyw un dros 18 oed ddangos y pàs i brofi ei bod wedi cael dau bigiad neu wedi cael prawf llif unffordd negatif o fewn i'r 48 awr ddiwethaf. Cliciwch yma os gwelwch yn dda am fwy o wybodaeth am sut i gael gafael ar bàs COVID gan y GIG.


Diweddariadau: Cyfyngiadau Cyfredol | Medi 2021

Bydd awditoriwm Hafren ar gau i'r cyhoedd ar gyfer gweddill 2021. Rydym yn gwerthfawrogi y bydd hyn yn siomi ein cwsmeriaid, fodd bynnag, oherwydd Pandemig Covid, rhaid i leoliadau dan do ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru o ran llif awyr iach. Diogelwch y cyhoedd a staff fydd ein blaenoriaeth bob amser yma yn Hafren. Buddsoddwyd mewn Uned Trin Aer a system wresogi newydd o'r radd flaenaf ac ni fydd wedi'i gwblhau tan ddiwedd y flwyddyn hon.

Bydd ein Swyddfa Docynnau yn ailagor i'r cyhoedd ar gyfer cyswllt wyneb yn wyneb o ddydd Llun 4 Hydref 2021. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.


Cynlluniwch eich ymweliad: Detholiad o Beth Sydd Ymlaen


Baby Music Class </br> - Hafren

Dosbarth Cerddoriaeth Babanod - Hafren

Bob bore Gwener
Dydd Gwener 3 Rhagfyr 2021

ARCHEBWCH

WNO Orchestra

Cerddorfa WNO

Dychwelyd i Fienna
Dydd Sadwrn 8 Ionawr 2022

ARCHEBWCH

An Evening with<br/>Nick Butter

Noson gyda Nick Butter

The Tales Of An Extraordinary
World First Expedition
Dydd Iau 27 Ionawr 2022

ARCHEBWCH

An Evening With </br> Shane Williams

Noson gyda
Shane Williams

gan Ad / Lib (Cymru) a Theatrau RhCT
Dydd Sadwrn 29 Ionawr 2022

ARCHEBWCH

Shirley Valentine

Shirley Valentine

Cynhyrchiad Iaith Gymraeg
Dydd Gwener 18 Mawrth 2022

ARCHEBWCH

The Ballroom Boys II

The Ballroom Boys II

Ian Waite & Vincent Simone
Dydd Iau 5 Mai 2022

ARCHEBWCH

Hafren Conference Centre

HURIO LLEOLIAD Y Brif Gyrchfan Cynadleddau a Chyfarfodydd yng Nghanolbarth Cymru

Mae awditoriwm y theatr a'n hystafelloedd cynadledda wedi'u cyfarparu'n llawn ar gael ar gyfer cynadleddau, cyfarfodydd busnes a digwyddiadau arbennig. Gydag arlwyo sy'n gweddu i bob gofyniad, mae'r theatr yn cynnig amgylchedd proffesiynol ac addas i fusnes, sy'n hyblyg wrth ddarparu ar gyfer amrediad mawr o niferoedd o ddeg ac i fyny.

Darllenwch Ymlaen...
COMMUNITY AND OUTREACH

CYMUNED AC ALLGYMORTH Gweithdai a Dosbarthiadau

Mae Hafren yn defnyddio pŵer y celfyddydau i gyfoethogi bywydau pobl, gan greu cysylltiadau i roi cyfle i bobl ddarganfod mwy am y celfyddydau a'u creadigrwydd eu hunain. Mae gwaith ymgysylltu yn ein cymunedau lleol wedi datblygu ar garlam ac erbyn hyn mae Hafren yn gartref i nifer o weithgareddau cymryd rhan ac a arweinir gan y gymuned sy'n cynyddu trwy'r amser, y maent yn herio ac yn ysbrydoli.

Darllenwch Ymlaen...