Beth Sydd Ymlaen: Ffilmiau'r Prynhawn


Ymddiheurwn - Does dim sioeau yn y gronfa ddata ar hyn o brydPROFIAD FFILMIAU'R PRYNHAWN HAFREN
Trwy gydol y flwyddyn rydym yn cynnig ffilmiau yn y prynhawn sy'n cael eu sgrinio ar ddydd Mercher olaf y mis.
Cynigir cinio ysgafn gan ein Bwyty Themâu NPTC cyn y sgriniad yn ystod y tymor. Rydym yn argymell archebu'r cinio ymlaen llaw gan fod nifer cyfyngedig o leoedd ar gael yn y bwyty, sydd yn aml yn llenwi'n gyflym. Rydym yn cynnig te, coffi a theisennau pan gynhelir sgriniadau yn ystod gwyliau'r coleg.

Ffilmiau'r Prynhawn
Cyfeillion Dementia
Llwyfannau Ategol Hafren