Sut i gael Pàs COVID y GIG

Canllawiau: Sut i gael Pàs COVID y GIG i ddangos eich bod wedi cael eich brechu rhag COVID-19, neu eich bod wedi cael prawf negatif.

Mae'r wybodaeth ganlynol yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru ac fe allai newid. Ewch i wefan y llywodraeth i gael cyngor pellach ac arweiniad llawn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen cymorth arnoch gyda'ch pàs covid yna mae croeso i chi gysylltu â ni ar 01686 948100. Ein nod yw gwneud eich ymweliad â'r theatr mor hawdd, diogel a di-straen â phosibl.

Trosolwg

Mae Pàs COVID y GIG yn eich galluogi i rannu eich cofnod o frechiadau rhag y coronafeirws (COVID-19) mewn ffordd ddiogel.

Mae'n eich galluogi i ddangos i eraill eich bod wedi cael eich brechu, neu eich bod wedi cael canlyniad prawf llif unffordd negatif. Gallech ei ddefnyddio ar gyfer:

  • teithio dramor
  • mynychu digwyddiadau mawr a lleoliadau yng Nghymru gan gynnwys theatrau a sinemâu
  • dangos i'ch cyflogwr eich bod wedi cael eich brechu'n llawn ac nad oes angen ichi hunanynysu os byddwch yn cael eich adnabod fel cyswllt

Pwy sy'n gallu cael Pàs COVID y GIG yng Nghymru?

Gallwch gael Pàs COVID y GIG os ydych yn 16 oed neu'n hŷn ac:

  • eich bod wedi cael eich brechu yng Nghymru neu Loegr
  • nad ydych wedi eich brechu ond am ddefnyddio'r Pàs i ddangos canlyniad prawf llif unffordd negyddol

Mae mwy o wybodaeth am frechiadau y tu allan i'r DU i'w gweld yma.

Sut i gael Pàs COVID y GIG yng Nghymru

Rhai i chi wneud cais am Bàs COVID y GIG drwy wefan y GIG. Ni allwch ddefnyddio ap y GIG i gael Pàs COVID y GIG os ydych yn byw yng Nghymru. Gallwch lawr lwytho ac argraffu Pàs COVID y GIG.

Mae'n rhaid i chi fod:

  • dros 16 oed
  • wedi cofrestru gyda meddyg teulu yng Nghymru
Bydd angen i chi lwytho llun o un o'r canlynol:
  • passport
  • trwydded yrru llawn y DU
  • trwydded yrru llawn Ewropeaidd

Cael eich Pàs COVID y GIG ar nhs.uk

Os nad oes gennych ID sy'n cynnwys llun neu ddyfais glyfar berthnasol, bydd angen ichi ofyn am fersiwn bapur o dystysgrif COVID y GIG.

Dyddiad dod i ben Pàs COVID y GIG

Mae Pàs COVID y GIG yn ddilys am 30 diwrnod. Bydd y cod bar yn diweddaru'n awtomatig bob tro y byddwch yn logio mewn i'r gwasanaeth. Bydd hyn yn ei ymestyn am 30 diwrnod ychwanegol.

Os yw eich Pàs COVID y GIG yn dangos dyddiad dod i ben sy'n fyrrach, yna mae'n debygol nad ydych wedi dilysu'ch ID yn llawn. Rhoddir opsiwn i chi ddilysu’ch ID yn llawn er mwyn cael Pàs gyda dyddiad dod i ben sy'n hirach.

Sut i gael Pàs COVID y GIG yn Lloegr

I gael arweiniad ar gael Pàs COVID y GIG os ydych chi'n byw yn Lloegr neu wedi'ch cofrestru gyda meddyg teulu yn Lloegr, cliciwch yma.